Τηλ. +357 22893701/02, Τηλεομ. +357 22895028, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ανδρέου Έλενα  Καθηγήτρια Οικονομετρία Χρονοσειρών, Οικονομετρία Χρηματοοικονομικών
Ζαχαριάδης Μάριος Καθηγητής Οικονομική Μεγέθυνση, Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας
Κληρίδης Σωφρόνης Καθηγητής Βιομηχανική Οργάνωση, Διεθνές Εμπόριο
Κούρτελλος Άντρος Καθηγητής Οικονομετρία, Οικονομική Μεγέθυνση, Μακροοικονομικά
Μαμουνέας Θεοφάνης Καθηγητής Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Οικονομετρία και Δημόσια Οικονομικά, Υποδομή R&D, Εξωτερικότητες και Παραγωγικότητα
Μιχαήλ Σ. Μιχάλης Καθηγητής Διεθνές Εμπόριο, Οικονομία του Περιβάλλοντος, Δημόσια Οικονομικά, Οικονομική Ανάπτυξη
Πισσαρίδης Χριστόφορος Καθηγητής Μακροοικονομικά, Ανεργία, Οικονομική Ανάπτυξη και Δομικές Aλλαγές
Χριστοφίδης Λούης Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικά της Εργασίας, Μακροοικονομικά, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Ζήρος Νίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροοικονομικά, Οικονομικά Μαθηματικά, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Θεωρία Παιγνίων
Θεοδωρόπουλος Νίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικά της Εργασίας, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Κασπαρής Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομετρία, Οικονομετρία Χρονοσειρών
Λυσιώτου Παναγιώτα  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικά του καταναλωτή και της Οικογένειας, Μικροοικονομικά και Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
Ξεφτέρης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Παιγνίων, Πολιτική Οικονομία
Χασάπης Κρίστης Αναπληρωτής Καθηγητής Μακροοικονομικά και Διεθνής Χρηματοοικονομική
Χασαμπουλή Άντρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μακροοικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας
Χατζηγιάννης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Εμπόριο, Βιομηχανική Οργάνωση, Θεωρία Παιγνίων,  Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Λούης Φίλιππος Επίκουρος Καθηγητής Θεωρία παιγνίων, Πειραματικά οικονομικά, Σχεδιασμός θεσμών και αγορών, Οικονομικά της οργάνωσης
Τσάκας Νικόλας Επίκουρος Καθηγητής Μικροοικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Αριστοδήμου Ελένη Λέκτορας Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη βιομηχανική οργάνωση
Τρυφωνίδης Ανδρέας Λέκτορας Εφαρμοσμένα και Ποσοτικά Μακροοικονομικά, Οικονομετρία