Θέσεις και αξιώματα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού

· Εθνικές Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια

· Πρόεδροι/Αντιπρόεδροι/Διευθυντές

· Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

· Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

· Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού

· Διεθνείς Οργανισμοί

· Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

· Αξιολογητές, Εκπρόσωποι και Συντονιστές σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα

· Αξιολογητές, Εκπρόσωποι και Συντονιστές Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων

· Αξιολογητές σε επιστημονικά περιοδικά

· Θέσεις και αξιώματα σε άλλα Πανεπιστήμια

· Θέσεις και αξιώματα στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία

 

Εθνικές Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια:

• Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας
Μέλη / Εμπειρογνώμονες: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Ζαχαριάδης, αναπληρωτής καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης

• Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντίνου, λέκτορας Κατερίνα Στρατή

• Εθνική Επιτροπή Ευρωκώδικα: «EN1993:

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών»

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ.

Φωκάς
• Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου

Μέλη: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας,

επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, λέκτορας Ιάσονας Λαμπριανού,

λέκτορας Μαρία Καρεκλά
• Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του

Παιδιού» Υπουργείο Υγείας

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου, λέκτορας Kατερίνα Στρατή

• Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου
• Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου στην

Εθνική Επιτροπή για το HIV/AIDS: επίκουρος

καθηγητής Χάρης Ψάλτης

•Υπουργείο Άμυνας: Εθνική Επιτροπή για τους αντιρρησίες

συνείδησης

Μέλη: επίκουρος καθηγητής Χάρης

Ψάλτης, καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου
• Εθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ

Μέλος: Δημήτριος Μιχαηλίδης
• Επιστημονικό Συμβούλιο, Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα

Ναρκωτικά Κύπρου

Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
• Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο

Μέλος: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης

• Στατιστικό Συμβούλιο Κυπριακής Δημοκρατίας

Μέλος: καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

• Αντιπρόσωπος Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου:

αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Φωκάς

•Προγράμματα των διαθρωτικών ταμείων του υπουργείου βιομηχανίας για επιχειρήσεις, υπουργείο βιομηχανίας
Εμπειρογνώμονας: αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Κεραμιδάς
•Επιτροπή Διατροφής και Άσκησης Υπουργείου Υγείας
Μέλος: καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου

•Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου
Εμπειρογνώμονας: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης

Αξιολογητής/Εμπειρογνώμονας:επίκουρος Βάσος Βασιλείου
Τεχνικός εμπειρογνώμονας στην αξιολόγηση προτάσεων : λέκτορας Γεωργία Καπιτσάκη
αξιολογητής: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης

•Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Αναθεώρηση του Περί Φυλακών Νόμου

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

•Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου
•FIDE ( Fédération International epourle Droit Européen )

Εκτελεστικό μέλος της κυπριακής εθνικής επιτροπής: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος
•Επιτροπή Κρατικού Αρχείου
Μέλος: καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης
•Συμβουλίο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης
•Εθνική Επιτροπή για τα χωροκατα κτητικά ξένα είδη
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης
•Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υγείας
Μέλος: καθηγητής Χρίστος Σχίζας

•CIGRE National Committee of Cyprus

Γραμματέας: επίκουρος καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης

• Examination Committee of the Architectural Drawings subjects of the Cyprus University Entry Exams 2013, Ministry of Education

Μέλος: λέκτορας Οδυσσέας Κοντοβούρκης

• National Ad-Hoc Advisory Committee for the H2020 "Secure Societies

- Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens" Program, (2013- )

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Έλληνας

•By Committee on Trade and Industry, House of Parliament, Cyprus: "Understanding the Implications of a Wide-Scale Net Metering Policy in Cyprus Electricity Market and System", July 2013.

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους

•Environmental Oversight Committee, Cypriot Government, investigating the environmental risks stemming from the explosion of seized Iranian weapons stored at the Evangelos Florakis Naval Base

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος

• National Committee on Climate Change, Representative of the University of Cyprus

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου

• Member on behalf of UCY of the Governmental Committee coordinated by the Environmental Service for the evaluation of Environmental Impact Assessment studies of major national projects:

Επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου

• National Platform of Sustainability in Building Construction (Working Group: Energy)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου

• National Working Group for the Air Quality National Action Plan

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου

Άλλα:

• Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου

Ιδρυτικό μέλος: λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης

• Σωματείο Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και

Διατροφής

Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος της Ελεγκτικής

Επιτροπής: λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης

• Επιτροπή του ΚΕΝΘΕΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ

Ρουδομέτωφ

• Ίδρυμα «Λητώ Παπαχριστοφόρου»

Γραμματέας: αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Αντιπρόσωπος πανεπιστημίου Κύπρου: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

• Κυπριακή Εταιρεία Ανάγνωσης και

Γραμματισμού

Ιδρυτικό Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

• Alumni of Canadian Universities Association

(ACUA), Προξενείο Καναδά στην Κύπρο

Γραμματέας: αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

• Εμπειρογνώμονας διορισμένη από το

Υπουργικό Συμβούλιο στην ομάδα

εμπειρογνωμόνων για αναβίωση της

κυπριακής Αραβικής (από Νοέμβριο 2008)

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριλένα

Καρυολαίμου, καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

• Ακαδημία Ιστορικών Σπουδών του Κέντρο

Έρευνας και Τεκμηρίωσης Αγώνα ΕΟΚΑ του

Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ

Πρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος

Παπαπολυβίου
• Επιτροπή Καταρτισμού και τήρησης Μητρώου

Κυπρίων εθελοντών Β' Παγκοσμίου πολέμου

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος

Παπαπολυβίου

• Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού και

Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος

Παπαπολυβίου

• Συμβουλευτική Επιτροπή Εκδόσεων του

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος

Παπαπολυβίου

• Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών

και Ερευνών «Τάσσος Παπαδόπουλος»

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος

Παπαπολυβίου

• Φάκελος Κύπρου και ΣΙΜΑΕ / Ακαδημία

Ιστορικών Σπουδών:

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος

Καζαμίας

• Cyprus Energy Agency

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: αναπληρωτής

Καθηγητής ΓεώργιοςΗ. Γεωργίου

• Cyprus Standardisation Committee

Ειδικός Εμπειρογνώμονας: αναπληρωτής

Καθηγητής ΓεώργιοςΗ. Γεωργίου

• CIGRE National Committee of Cyprus

Γραμματέας: επίκουρος καθηγητής Ηλίας

Κυριακίδης

• Εκτελεστικό Συμβούλιο

(IEEE) Cyprus Section:

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Ιεζεκιήλ

αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου

• Ειδική Επιτροπή Εγγραφών στο Επιστημονικό

και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου για

δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος

«Αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένης

Αρχιτεκτονικής Τοπίου»

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ.

Φωκάς

• Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Κύπρου

Αριστίνδην Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:

αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
• Τεχνική Επιτροπή και Κριτική Επιτροπή
Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την
ανάπλαση του ΓΣΠ.
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα

• Επιτροπή Αξιολόγησης για το βραβείο στη

μνήμη Αλέξη Θεοδοσιάδη

Μέλος: λέκτορας Mαρία Φιλοκύπρου

• Επιστημονική Επιτροπή «Μαριάννα Λόρδου»

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντίνου

• Ιατρική και Επιστημονική Συμβουλευτική

Επιτροπή, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου

• Advisory Board, Strategic Infrastructure Project

NEW INFRASTRUCTURE/STRATEGIC/0308/24,

"Creation of a kidney specific Biobank and

infrastructure for genomics/proteomics research"

Principal Investigators: καθηγητής Αντρέας

Κωνσταντίνου

• Governing Board, Research Unit in Behavior &

Social Issues Foundation (RUBSI)

Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων για θέματα Εργασίας ενόψει της

Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Εμπειρογνώμονας: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ελένη Σταύρου-Κωστέα

• Επιστημονική Επιτροπή Κέντρου Έρευνας και

Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Απελευθερωτικού

Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος

Καζαμίας

• Συμβουλευτική Επιτροπή του Κέντρου

Επιστημονικών Ερευνών

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος

Καζαμίας

• Cultural and Research Foundation ARTos, ad

hoc special committee: 2004 - .

Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Board of Trustees of the Costas and Rita Severis

Foundation

Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Administrative Committee for the creation of

the Limassol Nautical Museum: 2007 - Μέλος:

καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του

Ινστιτούτου Κύπρου

Mέλος (2010-): καθηγητής Δημήτριος

Μιχαηλίδης

• "Science and Technology for Archaeology and

Cultural Heritage in the Eastern

Mediterranean" (STACHEM) Ινστιτούτο Κύπρου
Interim Governing Board (2006-)

Mέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Commission for Educational Exchange between the United States of America and Cyprus

(Cyprus Fulbright Commission)

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής ChrisSchabel, αναπληρωτής καθηγητής Κώστας Χατζηγιάννης

• Πειθαρχικό Συμβούλιο για καταγγελίες που

αφορούν επαγγελματίες λογοπαθολόγους

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη

Κωνσταντινίδου

• Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών

(ICOMOS) Kύπρου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: αναπληρωτής

καθηγητής Γιώργος Χρυσάνθου

• Συμβουλευτική Επιτροπή Κυπριακής

Βιβλιοθήκης

Μέλος: καθηγητής Μάριος Δικαιάκος

• Συμβουλευτική Επιτροπή του

Γραφείου του Επιτρόπου Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Βάσος Βασιλείου

• The Conservation of the apse mosaic of the

Monastery of St Catherine, Mount Sinai

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής: καθηγητής

Δημήτριος Μιχαηλίδης

• International Society for the History of

Medicine

National Delegate (Cyprus): καθηγητής

Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Πειθαρχικό Συμβούλιο για καταγγελίες που

αφορούν επαγγελματίες λογοπαθολόγους

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη

Κωνσταντινίδου

• Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Τουρισμού

Αξιολογητής προτάσεων για SME incubator:

καθηγητής Χαράλαμπος Δουμανίδης

• Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών Κύπρου

Γραμματέας: αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης

Πασχαλίδης

• Συμβούλιο Ιδρύματος Κοινωνικών Εργατικών

Μελετών – Συνομοσπονδίας Εργαζομένων

Κύπρου (Ι.Κ.Ε.Μ. – Σ.Ε.Κ.)

Μέλος: καθηγητής Μιχάλης Σ. Μιχαήλ

• Επιτροπή Αξιολόγησης Μεταπτυχιακού

προγράμματος Ψυχοθεραπείας του

EuroCollege

Μέλος: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

• Μη Κυβερνητικός Οργανισμός INDEX –

RESEARCH-DIALOGUE

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: λέκτορας

Παναγιώτης Σταυρινίδης

• Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Τακτικό Μέλος: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

• ΚΕΝΘΕΑ

Μέλος: λέκτορας Παναγιώτης Σταυρινίδης

• Εταιρεία Κυπριακών Οικονομικών Μελετών

Μέλος: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης

• Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της

Πληροφορίας

Μέλος: καθηγητής Μάριος Δικαιάκος

• Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης

Παρατηρητής: επίκουρος καθηγητής Χριστάκης

Κωνσταντινίδης

•Cyprus Society for the Study of English-CYSSE

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes K.

Grohmann, αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης

• Cyprus Linguistic Society-CyLing

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes K.

Grohmann, αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης, επίκουρη καθηγήτρια Έφη Λάμπρου, λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Barbara Bulut

• Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-

1959. Ακαδημία Ιστορικών Σπουδών

Μέλος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-

Τριανταφυλλοπούλου

• Association Internationale d'Etudes du Sud-Est

Europeen (Tμήμα Kύπρου):

Mέλος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-

Τριανταφυλλοπούλου

• Διδακτικό προσωπικό του ΚΟΤ

Μέλος: καθηγήτρια Ά. Παναγιώτου

• Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας Γλαύκος

Κληρίδης

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σωφρόνης

Κληρίδης

• European Capital of Culture

"Nominated Expert": καθηγητής Δημήτριος

Μιχαηλίδης

• Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Μέλη: λέκτορας Alexander N. G. Kirschel, επίκουρος καθηγητής Πάρης Σκουρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης
•Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης
•Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου
•Παγκυπρια Ένωση Χημικών
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Κεραμιδάς, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης, επίκουρη καθηγήτρια Σοφία Χαραλάμπους-Hayes
•Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών
Σύμβουλος: επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης
•CCS (Cyprus Computer Society) Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής
Μέλη: επίκουρος καθηγητής Βάσος Βασιλείου, καθηγητής Χρίστος Σχίζας, αναπληρωτής καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

•Mediterranean Journal for Researchin Mathematics Education , Κύπρος, Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Εκδότης: καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης

Μέλος: Κωνσταντίνος Χρίστου

•Cyprus and European Law Review, Cyprus

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•Crime Prevention Council, Cyprus

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•Cyprus International Arbitration and Mediation Centre

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•Επιτροπή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για τους Μετανάστες, Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

•ΣΚΕΕΠΑ

Μέλος Συμβουλίου: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

• Επιτροπής έρευνας, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου

Ιδρυτικό Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Φλώρος

•Société Scientifiquede Chypre

Ιδρυτικό Μέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

•Société Bibliographiquede Chypre

Μέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

•Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή, καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παλλήκαρος

• Ειδική τεχνική επιτροπή (ΕΤΕ) για εγγραφή του νέου κλάδου σπουδών «Βρεφονηπιακή Εκπαίδευση» σε ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Λοΐζου

•Pr;ogramma «Brefonhpiak;h Ekpa;ideysh gia to Frederick Institute of Technology

Αξιολογήτρια: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά

•Cyprus Review

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Καίσαρ Β. Μαυρατσάς

•Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου

Μέλος: λέκτορας Κωστάκης Παρασκευά

•Epidemiological Longitudinal Studies in Europe, Cyprus

Μέλος επιστομονικής επιτροπής: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Center for Research-Larnaca

Συνιδρυτής: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

• Association of Philosophy (Cyprus)

Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη

•Education Association of Cyprus

Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη

•Cyprus Academic Forum (CAF)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•Appointed by the Cyprus Psychological Association to serve as member for establishing the local Europsy awarding committee

Λέκτορας ΜαρίαΚαρεκλά

•Board of Prevention and Intervention, EFPA, nominated by the Cyprus Psychological Association

Λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•Cyprus Association for the Study of English, Cyprus

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη

•Evaluation Committee for assessing a Newly Initiated Postgraduate Programme of 'Creative Arts and Empowerment' by the Private School of Tertiary Education "Global College", Nicosia [jointly appointed by the University of Cyprus and the Ministry of Education]

Μέλος: Μαριάννα Παπαστεφάνου

•Cypriot Educational Research Association

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

•Cyprus Legal Information Institute

Μέλος Δ.Σ.: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Literacy and Reading Association of Cyprus –LitRACY

Γραμματέας/ιδρυτικό μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Cyprus Teacher Association of Language Teachers – CyTEA

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Learning for sustainability: Exploring routes to alternative preferable local and global futures' (staff and student exchange). Intensive Programme (IP).Lifelong Learning Programme. Erasmus.

Τοπικός Συντονιστής: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Member of the Cypriot Accreditation Board of L1/L2 Language Certification (for English)

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (Κύπρου)

Μέλη: επίκουρος καθηγητής Παντελής Γεωργιάδης, λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου,

•Παγκύπρια ένωση Ελλήνων Θεολόγων

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Φωτίου

• Οργανισμός Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθησης

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

• Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου

Μέλος: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•Cadences: A Journal of Literature and Art (European University of Cyprus)

Σύμβουλος: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•Executive Board of the English Speaking Union (Cyprus Branch)

Μέλος: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•Ομάδα Εργασίας για την κατασκευή του Διεθνούς Δείκτη Συμφιλίωσης και Κοινωνικής Συνοχής SCORE INDEX

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
• Technology Special Interest Group, ABCT

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•Συνδέσμος Αποφοίτων Γαλλικών και Γαλλοφώνων Πανεπιστημίων

Ιδρυτικό Μέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου
•Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινολογίας
Μέλος: καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης
•Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών
Ταμίας: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ
•Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

Συνεργάτης: επίκουρη καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου
•Cyprus Investment Funds Association (CIFA)
Μέλος Επιτροπής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ανθρωπίνου Δυναμικού: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Νησιώτης
• Οργανισμός Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα
•Βιολογική Εταιρία Κύπρου
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•Εταιρεία Ανθρώπινης Γενετικής Κύπρου
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας

• Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•Cyprus Association of Medical Physicsand Biomedical Engineering
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης
•The Cyprus Society of Medical Informatics
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης
•Ίδρυμα Σύλβια Ιωάννου
Μέλος Τιμητικής Επιστημονικής Επιτροπής: καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
•Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•The Association for Computing Machinery (ACM)
Μέλη: καθηγητής Μάριος Δικαιάκος, αναπληρωτής καθηγητής Χρύσης Γεωργίου, λέκτορας Γιώργος Πάλλης

• Takisand Louki Nemitsa Foundation

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης

•Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Η. Γεωργίου

•J.UCY , the Journal of the Department of Architecture, University of Cyprus

Editorial Board: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Χατζηχρίστος, επίκουρη καθηγήτρια

Νάντια Χαραλάμπους

Συντάκτης: λέκτορας Οδυσσέας Κοντοβούρκης

•Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Μέλη: λέκτορας Αιμίλιος Γ. Μιχαήλ, λέκτορας Μαρία Φιλοκύπρου

•ICOMOS Κύπρου

Μέλος: λέκτορας Μαρία Φιλοκύπρου

•IEEE Cyprus Chapter

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ

•Βραβείο Νέος Ερευνητής, ΙΠΕ, Nov. 2013:

Επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης

• ECM Momentums, Ltd, Nicosia, Cyprus, a new startup created to tackle research challenges in various areas including nutrition and health

Μέλος Συμβουλίου: αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης

•EPOS - Iasis Research and Development Ltd," Nicosia, Cyprus, a new startup for minimally invasive, optical and endoscopic based, cancer diagnostics

Μέλος Συμβουλίου: αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης

•Μέλη Τ.Ε. 02 για Αδρανή Υλικά, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης:

επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Ιωάννου, καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

•Μέλος Τ.Ε. 05 για Δομικούς Λίθους, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης:

Επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Ιωάννου

• Investigation of the existing environment in the area of the inactive mine in Mathiati, Cyprus

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος

•Advisory Committee for the Advancement of Research Priorities, Environmental Section, The Cyprus Research Promotion Foundation

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος

•Μέλος Τ.Ε. για Ασφαλτικά Υλικά Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης:

Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

•Μέλος Τ.Ε. για Σκυρόδεμα Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης:

Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

• Cyprus Environmental Stakeholder Forum Steering Committee

Μέλος: καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

• Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο

Μέλος: καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

 

Πρόεδροι /Αντιπρόεδροι /Διευθυντές


• Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου:

Πρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Κρίστης Χασάπης

• Συμβουλευτική Επιτροπή για το Τμήμα

Επιστημών της Αποκατάστασης του

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη

Κωνσταντινίδου

• Σύλλογος Εγκεκριμένων Λογοπαθολόγων

Κύπρου

Πρόεδρος Ομάδας Νομοθεσίας:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη

Κωνσταντινίδου

• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΝΘΕΑ

Αντιπρόεδρος: καθηγήτρια Φώφη

Κωνσταντινίδου

• Σύλλογος Εγκεκριμένων Λογοπαθολόγων

Κύπρου

Πρόεδρος Ομάδας Νομοθεσίας: καθηγήτρια

Φώφη Κωνσταντινίδου

• Κυπριακός Σύνδεσμος Κοινωνικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος: επίκουρος καθηγητής Χάρης

Ψάλτης

• Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Expert

Panel) του Science and Technology in

Archaeology Research Centre (STARC) Ινστιτούτο Κύπρου

Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών

Πρόεδρος: καθηγητής Επαμεινώνδας

Λεοντίδης

• Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

(2012-2014): αναπληρωτής καθηγητής

Λεωνίδας Κυριακίδης

• Διοικούσα Επιτροπή Ανοιχτού Πανεπιστήμιου

Κύπρου

Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου
• Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων

Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Πρόεδρος: καθηγητής Μάριος

Μαυρονικόλας

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής

και Κλινικής Έρευνας

Πρόεδρος: λέκτορας Ιωάννης Χριστοδούλου

• Evaluation Committee for Posts of Assistant

Professors in the Science and Technology in

Archaeology Research Centre (STARC) Ινστιτούτο Κύπρου

Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Σύνδεσμος Κοινωνιολογίας Κύπρου

Πρόεδρος: καθηγητής Σάββας Κατσικίδης

• Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο

(ΚΕΑΔ)

Πρόεδρος Συμβουλίου και Συνιδρυτής (από το

2000): καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης

• Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Διευθυντής: καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης

• Μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της

Κύπρου: καθηγητής Πάνος Ραζής

• Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ: για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αντιπρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος

Μιχαηλίδης

• Συμβούλιο Έγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου

Αντιπρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Φώφη Κωνσταντινίδου

• Διοικούσα Επιτροπή Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κύπρου

Αντιπρόεδρος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

• Ινστιτούτο Κορνάρο

Επίτιμος Πρόεδρος: Δημήτριος Μιχαηλίδης

• International Committee for the Conservationof Mosaics (ICCM)

Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

• Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών

Αντιπρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος

Μιχαηλίδης

• Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη

• Συμβούλιο Έγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου

Αντιπρόεδρος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•ΚΥΜΕ ,Αντιπρόεδρος: καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης

•CYPRIOT Society of Comparative Law

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κόμπος

•Επιστημονικό Συμβούλιο Κύπρου

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χρίστου

•Developmental Psychopathology Lab

Πρόεδρος: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Επιτροπή Σύνταξης Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Μάθημα των Θρησκευτικών

Πρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Φωτίου
•Real Options Group, Κύπρος
Πρόεδρος: καθηγητής Λένος Τριγιώργης
• Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας
Αντιπρόεδρος / Εμπειρογνώμονας: καθηγητής Σταύρος Ζένιος

• Κυπριακή Σημειωτική Ένωση (Κ.Σ.Ε.)

Αντιπρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς

•Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)

Αντιπρόεδρος: καθηγητής Μιχάλης Πέτρου

• European Association of Small States (EU2S2)
Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

• UNICA – Universities of the Capitals of Europe

Πρόεδρος: καθηγητής Σταύρος Ζένιος

• Διεθνής Τεχνική Επιτροπή IFAC σε Στοχαστικά

Συστήματα

Πρόεδρος: καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους

Αντιπρόεδρος: καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής

• European Association for Terminology (EAFT)

Πρόεδρος από το 2009: αναπληρώτρια

Καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου

• American Congress for Rehabilitation

Medicine of the International Committee,ΗΠΑ

Πρόεδρος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

• Cyprus Association of Social Psychology

Πρόεδρος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψαλτης

• International Committee for the Conservation

of Mosaics (ΙCCM)

Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης

Co-Chair: επίκουρη καθηγήτρια Άννα Φιλίππου

• Biolinguistics SIG – LSA - SIG

Leader: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes K.Grohmann

• Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας

(ΙΛΑΚ)

Αντιπρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

• Αrchimedes Center for Innovationand

Creation, Ελλάδα

Honorary Vice President: καθηγητής

Χαράλαμπος Δουμανίδης

• IFAC (International Federation of Automatic

Control) Technical Committee 1.4 on

Stochastic Systems Vice-Chair: καθηγητής

Χριστόφορος Χατζηκωστής

• Special Interest Group (SIG) Educational

Effectiveness of the European Association for

Research on Learning and Instruction (EARLI)

(September 2011 – September 2015)

Chair: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

• International panel for the assessment of the

National Institute of Research and

Development for Technical Physics – Iasi; invited by the Ministry of Education, Sports

and Culture of Romania (National Authority

for Scientific Research)

Πρόεδρος: καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
• IEEE Computational Intelligence Society

(7000 μέλη)

Πρόεδρος: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου

•European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI)

Πρόεδρος,Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου
•Real Options Group, Ολλανδία
Πρόεδρος: καθηγητής Λένος Τριγιώργης
•CERN School of Computing - CSC2013
Πρόεδρος: καθηγητής Πάνος Ραζής

 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.)

Μέλη Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφων: καθηγητής Μιχάλης Σ. Μιχαήλ

αναπληρωτής καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης

 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας:
- Διοικητικό Συμβούλιο, Μέλος:
καθηγητής Παντελής Βουτουρής,

Αριστίνδην Μέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

-Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία,

Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
- Συμβουλευτική Επιτροπή για τις

Νανοεπιστήμες και την Νανοτεχνολογία

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Πάρης Σκουρίδης

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:

• Διορισμένη Εμπειρογνώμονας

για τη Σύμβαση για τη Διάσωση της Άυλης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO:

επίκουρη καθηγήτρια Άγγελ Νικολάου-

Κονναρή
• Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για

την Βιολογία, Συντονιστής: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης

• Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης για

τα Μαθηματικά, Συντονιστής: καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος
• Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση

της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριλένα

Καρυολαίμου
• Επιτροπή για την καταγραφή της Κυπριακής

Νοηματικής Γλώσσας. Έργο: Έκδοση γραμματικής και

λεξικού της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας.

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα

Κατσογιάννου
• Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχορήγησης

Εκδόσεων

Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής
• Ειδική Πενταμελής Επιτροπή για τη

δημιουργία «Μουσείου Λογοτεχνίας»

Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής
• Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχορήγησης

Μεταφράσεων

Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής

• Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων

Μαθηματικών

Συντονιστής: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου

• Μάθημα των Αγγλικών στις

Παγκύπριες Εξετάσεις
Θεματοθέτης: λέκτορας Ντίνα

Τσαγγαρή
• Μάθημα των Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις:

Θεματοθέτης: καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος
• Μάθημα Χημείας στις Παγκύπριες Εξετάσεις:

Θεματοθέτης: λέκτορας Σάββας Γεωργιάδης

• Επιτροπή για CERN

Μέλος: καθηγητής Χαράλαμπος

Παναγόπουλος

• Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισμού

Μέλος: καθηγητής Χαράλαμπος

Παναγόπουλος

• Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Λεωνίδας

Κυριακίδης
• ΣΕΚΑΠ (Συμβούλιο Εκπαιδευτικής

Αξιολόγησης-Πιστοποίησης)

Μέλος: καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας, αναπληρωτής καθηγητής Λεωνίδας

Κυριακίδης, καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης, λέκτορας Γιώργος Πάλλης
• Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Μέλος: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
• Επιτροπή Αξιολόγησης του

προγράμματος εντατικής διδασκαλίας της

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα δημόσια

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Μαριλένα Καρυολαίμου
•Committee for the examination and elimination of Mathematics Literacy of elementary school students

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή

•Committee for the development material for teaching mathematics in elementary public schools in Cyprus

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή

•National committee for the reform of Mathematics Curriculum in Cyprus for Grades K-12

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή

•Επιτροπή για πρόληψη αναλφαβητισμού

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου

•Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Ειδική Αγωγή

Συντονίστρια: αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕλένηΦτιακά

•Ad hoc committee for the improvement of special education services in Cyprus

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Επιστημονική Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Επικεφαλής: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη

Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης, καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος

Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου

•Ministry of Education and Culture: Elementary Physical Education Curriculum

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

•School Improvement Committee

Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου

•World Bank for the Teacher Policies Section conducted as part of the External Examination of the Ministry of Education and Culture of Cyprus: λέκτοραςΧαράλαμποςΥ. Χαραλάμπους

•Information and Communications Technology Committee

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή
•ΘεματοθέτηςγιαταγαλλικάγιατηνεισαγωγήτωνμαθητώνσταΑΕΙτηςΚύπρουκαιτηςΕλλάδας:
λέκτορας Φρύνη Κακογιάννη Ντοά
•Cyprus Society for the Study of English- CYSSE
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως
•Επιτροπή παγκύπριων εξετάσεων στην Πληροφορική
Μέλος: λέκτορας Γιώργος Πάλλης

 

Διεθνείς Οργανισμοί, Σύνδεσμοι και Δίκτυα:

• Institute of the Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ)

Μέλη: καθηγητής καθηγητής Αντρέας Πιτσιλλίδης, καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου καθηγητής Μιχάλης Αβερκίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης

καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής, αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου,

αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Ιεζεκιήλ, αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Έλληνας, αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης, επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ, επίκουρος καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης, επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους, επίκουρος καθηγητής Ιούλιος Γεωργίου, επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης, επίκουρος καθηγητής Χρυσόστομος Νικόπουλος, λέκτορας Γεώργιος Μήτσης,

• International Study Association of Teachers

and Teaching (ISATT)

Μέλη: καθηγήτριαMαίρη Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη, λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

• Executive Board of the International

Association for Philosophy and Literature

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία

Μαργαρώνη

• Διεθνής Ομοσπονδία Αυτόματου Ελέγχου

(IFAC) Μέλος: καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους

• Διεθνής Ομοσπονδία Αυτόματου Ελέγχου

(IFAC) (TC1.5) σε Δικτυωμένα Συστήματα

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Πιτσιλλίδης

• Διεθνής Ομοσπονδία Αυτόματου Ελέγχου

(IFAC) (TC7.4), σε Μεταφορικά Συστήματα

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Πιτσιλλίδης

• Διεθνής Ομοσπονδία (IFIP), Working Group

WG 6.3: Αξιολόγηση Συστημάτων

Επικοινωνίας

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Πιτσιλλίδης

• International Statistica lInstitute (ISI)

Fellow member: αναπληρωτής καθηγητής

Κωνσταντίνος Φωκιανός
• International Test Commission (ITC)

Μέλος: λέκτορας Μιχάλης Μιχαηλίδης
• International Society for the History of

Medicine

National Delegate (Cyprus): καθηγητής

Δημήτριος Μιχαηλίδης
• International Society of Magnetic Resonance

In Medicine

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χριστάκης

Κωνσταντινίδης
• International Law Association (Hellenic

Branch)

Μέλη: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης

Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής

Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

• International Law Association (ILA)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης

Κωνσταντινίδης

• Foundation for National Scholarships

Μέλος, Review Committee: καθηγητής

Λεόντιος Γ. Κωστρίκης

• Eκπρόσωπος της Kύπρουστην Comite

International Permanent des Etudes

Myceniennes: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-

Τριανταφυλλοπούλου
• Διεθνής Τεχνική Επιτροπή IFAC σε Συστήματα

Διακριτών Συμβάντων και Υβριδικά

Συστήματα.

Μέλος: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής

• Association Internationale pour l'Etude de la

Mosaϊque Antique (AIEMA), Παρίσι

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου:

Καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
• Center of Interactive Learning (CILC)

Μέλος: καθηγητής Μάριος Δικαιάκος
• Society of Architectural Historians (SAH)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα
• Cognitive Science Society

Μέλος: επίκουρος καθηγητής

Μάριος Αβρααμίδης
• Αssociation for Computing Machinery

Senior member: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος

• The Medical Research Council (MRC), Νότιος Αφρική

Μέλος, Grant Review Committee: καθηγητής Λεόντιος Γ. Κωστρίκης
• POLYCHAR Scientific Committee

Μέλος από Μάιο 2010: καθηγητής Κώστας

Πατρίκιος
• Centre for Economic Policy Research (CEPR) –

Research Affiliate and member of Steering

Committee of the Applied IO Programme

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σωφρόνης

Κληρίδης
• Greek Turkish forum think tank (GTF)

Mέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
• Association of the Advancement of Behavior and Cognitive

Therapy
Μέλος: λέκτορας Μαρία Καρεκλά
•Association of the Contextual Behavioral Science:

Μέλος: λέκτορας Μαρία Καρεκλά
• Polymer Networks Group

Μέλος (Ιούνιος 2008- ) και Γραμματέας από

Αύγουστο 2010: καθηγητής Κώστας Πατρίκιος

•Canadian Language and Literacy Research Network

Ερευνητικός Συνεργάτης: καθηγητής Λούης

Χριστοφίδης
• Association of Supervision and Curriculum

Development-ΗΠΑ

Μέλος: καθηγήτρια Mαίρη Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη

• American Educational Research Association

(AERA)
Μέλη: καθηγήτρια Mαίρη Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Χαρούλα Μ. Αγγελή, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Νίκη Τσαγγαρίδου, επίκουρη καθηγήτρια

Ζέλεια Γρηγορίου, λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Λοϊζου,

λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου, λέκτορας

Χαράλαμπος Υ. Χαραλάμπους, καθηγητής Στέλιος Γεωργίου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου
• American Physical Society

Mέλη: καθηγήτρια Αλεξάνδρου Κωνσταντία, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση
αναπληρωτής καθηγητής Φώτιος Πτωχός
•American Economic Association
Μέλη: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης, αναπληρωτής καθηγητής Άντρος Κούρτελλος,

αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Ζαχαριάδης, καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας

αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου, λέκτορας Μάριος Μιχαηλίδης

•Canadian Economic Association

Μέλη: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης, αναπληρωτής καθηγητής Κώστας Χατζηγιάννης, επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Ζήρος

• University of Guelph
University Professor Emeritus:καθηγητής Λούης Χριστοφίδης

• Αcoustical Society of America

Fellow (από το 2009): αναπληρωτής

Καθηγητής Μιχάλης Αβερκίου
• American Physiological Society (APS)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χριστάκης

Κωνσταντινίδης

• American Chemical Society (ACS)

Μέλη: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Κάσινος, επίκουρος καθηγητής Χριστάκης Κωνσταντινίδης, καθηγητής Κώστας Πατρίκιος, καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης ,επίκουρη καθηγήτρια Θεοδώρα Κρασιά Χριστοφόρου, επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Κεραμιδάς, αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Κουτεντής, αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος , επίκουρη καθηγήτρια Σοφία Χαραλάμπους-Hayes

• Science Education, WileyΗΠΑ

Reviewer: λέκτορας Ζαχαρίας Ζαχαρία

• Research in Science Education, Springer ΗΠΑ

Reviewer: λέκτορας Ζαχαρίας Ζαχαρία

• Educational Technology Research &

Development, Springer ΗΠΑ

Reviewer: λέκτορας Ζαχαρίας Ζαχαρία
• Εταιρεία Ουτοπικών Σπουδών ΗΠΑ

Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τα

ακαδημαϊκά βραβεία της εταιρείας:

αναπληρωτής καθηγητής Αντώνης

Μπαλασόπουλος

• Generative Linguistics in the Old World, Ολλανδία

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann,

αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης

•International Network of Biolinguistics, Καναδάς

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Linguistic Society of America, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Society for Germanic Linguistics

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Modern Language Association, ΗΠΑ

Μέλος:αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη

•American Philosophical Association, ΗΠΑ

Μέλος:αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη

•International Association for Philosophy and Literature, ΗΠΑ/Ευρώπη

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος

•Human Development and Capability Association, ΗΠΑ/Ινδία

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•Modern Language Association, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•North American Society for the Study of Romanticism

Μέλος:αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•American Society for Theatre Research

Μέλος:αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•Jessie Obidiegwu Education Fund (JOEF), Νιγηρία

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•Toda Peace Institute, Ιαπωνία/Χαβάη

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•Ikeda Center for Value Creation, Thiruvananthapuram, Kerala, Ινδία

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου

•Renaissance Society of America (RSA)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως

•Association for the Study of Literature and the Environment (ASLE)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

•International Society for Greek Linguistics

Γραμματέας: αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης

•Linguistic Society of America (LSA), ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης

•Societa Dante Aleghieri Comitato di Cipro

Μέλος Συμβουλίου: καθηγητής Στέφανο ςΣτεφανίδης

•Special Interest Group of the Canadian Educational Researchers' Association – CERA

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Teachers of English to Speakers of Other Languages – TESOL

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•International Language Testing Association – ILTA

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•American Association of Applied Linguistics – AAAL

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•International Association of Teachers of EFL – IATEFL

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Member of Language and Gender Association (IGALA), ΗΠΑ

Μέλος: επίκουρη καθηγητήτρια Fabienne Baider

•International Association in Pragmatics (IPrA)

Μέλος: επίκουρηκαθηγητήτρια Fabienne Baider

•International Comparative Literature Association

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια May Chehab

•LTT (Lexicologie, Terminologie, Traduction) της A.U.F

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έφη Λάμπρου

•Association Internationale de Sociologues de Langue Française (AISLF

Μέλος:αναπληρωτής καθηγητήςΠαναγιώτης Χριστιάς

•Orient-Institut Istanbul

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Börte Sagaster

•Middle East Studies Association of America, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Thomas A. Sinclair

•Society for Armenian Studies, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητήςThomas A. Sinclair

• «Κέντρου για βυζαντινοσλαβικές μελέτες 'Ιβάν Ντούιτσεβ'», Πανεπιστήμιο Σόφιας

Μέλος Συμβουλίου: καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης

•Society for Information Technology and Teacher Education (SITE), ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

•Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

•International Association for Development of the Information Society

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

•IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Society

Μέλος επιστημονικής επιτροπής:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

• Commonwealth Council for Educational Administration and Management (CCEAM)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•Women Leading Education (WLE) Network, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•National Council of Measurement in Education (NCME)

Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•International Association of Educational Assessment (IAEA)

Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

•Kaput Center for Research and Innovation in STEM Education, University of Massachusetts Dartmouth, ΗΠΑ

Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου,

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα - Πανταζή

•International Group for Mathematical Creativity and Giftedness (MCG)

Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου

Εξελεγμένο μέλος διεθνούς επιτροπής: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Δήμητρα Πίττα - Πανταζή

•International Group for the Psychology of Mathematics Education (IGPME)

Μέλη: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα - Πανταζή

•National Council of Teachers of Mathematics (NCTM),ΗΠΑ

Μέλη: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή,

λέκτορας Χαράλαμπος Υ. Χαραλάμπους

•Sigma Xi Honor Society, ΗΠΑ

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία, επίκουρος καθηγητής Πέτρος Κωμοδρόμος

•Golden Key National Honor Society, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•Kappa Delta Pi Honor Society, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•American Education Research Association, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•National Association for Research on Science Teaching, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)

Μέλη :καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης,

επίκουρη καθηγήτρια Ιλιάδα Ηλία,

λέκτορας Χαράλαμπος Υ. Χαραλάμπους

•International Group of Implicative Statistical Analysis (ASI)

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης,

επίκουρη καθηγήτρια Ιλιάδα Ηλία

•Philosophy of Education Society (PES)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Ζέλεια Γρηγορίου

•International Reading Association (IRA)

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου,

λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου

•International Association of Greek Linguistics (ICGL)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου

•Modern Greek Association, ΗΠΑ

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου

•Comparative and International Education Society (CIES), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτοραςΕλευθέριοςΚληρίδης

•Literacy Research Association/National Reading Conference (LRA/NRC), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

•North American Association for Environmental Education (NAAEE)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης

•National Association for the Education of Young Children (NAEYC), ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Λοϊζου

•Ιnternational organization for the Study of European Ideas ISSEI

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Παπαστεφάνου

•Enabling Education Network (EENET)

Μέλος: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου

•Nordic Network on Disability Research (NNDR)

Μέλος: λέκτοραςΣιμώνηΣυμεωνίδου

•American Association for the Advancement of Curriculum Studies (AAACS)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•Australian Curriculum Studies Association (ACSA)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

• Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•International Congress for School Effectiveness and Improvement, International Organization (ICSEI)

Μέλος: λέκτορας Χαράλαμπος Υ. Χαραλάμπους

•American Sociological Association (ASA), Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου,

Αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•International Sociological Association (ISA)

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου,

Λέκτορας Ιάσονας Λαμπριανού

•International Society for Autism Research (INSAR), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Michael Lombardo

•Organization for the Study of Sex Differences (OSSD), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Michael Lombardo

•Social and Affective Neuroscience Society (SAN), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Michael Lombardo

•Society for Social Neuroscience (S4SN), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Michael Lombardo

•Cognitive Neuroscience Society (CNS), ΗΠΑ

Μέλος: λέκτορας Michael Lombardo

•Cognitive Science Society

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•American Philosophical Association

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

• Killam Research Fellowships for philosophy, Καναδάς

Μέλος εξεταστικής επιτροπής: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•Psychonomic Society

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης

•International Council of Psychologists

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•International Network of Scholars for home-school partnerships

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•American Psychological Association (APA)

Μέλη: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ειρήνη-Άννα Διακίδου, λέκτορας

Μαρία Καρεκλά, λέκτορας

Μιχάλης Μιχαηλίδης, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Γεωργία Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής

Κώστας Φάντης

•American Counselling Association

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•Society for Text and Discourse

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ειρήνη-Άννα Διακίδου

•Society for Behavioral Medicine

Μέλος:λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•Society for Nicotine and Tobacco Research

Μέλος:λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•International Academy of Eating Disorders

Μέλος:λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•International Society for the Advancement of

Respiratory Psychophysiology

Μέλος:λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•American Congress of Rehabilitation Medicine, ΗΠΑ

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•American Speech-Language-Hearing Association, USA

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•International Neuropsychological Society

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•International Association of Logopedics and Phoniatrics

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•World Federation of Neurorehabilitation

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•Ohio Speech and Hearing Association, ΗΠΑ

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•Aphasiology Association of Ohio

Μέλος: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•United States Department of Education, Grants,

Institute of Rehabilitation Disability Research:

•Model Systems Collaborative Research Grants

Αξιολογήτρια χορηγιών: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•Society for Psychophysiological Research

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•Association for the Advancement of Behavioral and Cognitive Therapies, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•Association for Psychological Science (APS), ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος

•Society for the Scientific Studies of Reading, ΗΠΑ

Μέλος με δικαίωμα ψήφου: αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

•Canadian Psychological Association, Καναδάς

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος
•Canadian Applied Mathematics Society
Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καραγιώργης

•International Society for Intelligence Research, ΗΠΑ

Μέλος με δικαίωμα ψήφου: επίκουρος καθηγητής Γιώργος Σπανούδης

•Association for Psychological Science, ΗΠΑ

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Γιώργος Σπανούδης

•Society for the Scientific Study of Reading

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Γιώργος Σπανούδης

•Jean Piaget Society: Society for the Study of Knowledge and Development

Μέλη: λέκτορας Παναγιώτης Σταυρινίδης,

επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης

•International Psychological Applications Conference and Trends (InpACT), Πορτογαλία

Μέλος επιστημονικής επιτροπής: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Society for Psychophysiological Research

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Society for Research in Child Development (SRCD)

Μέλος επιστημονικής επιτροπής: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης

•J-EUNETHYDIS

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•Social Cognition Network, Πορτογαλία

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•International Society for Political Psychology (ISPP)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης

•International Society for the Sociology of Religion, Βέλγιο

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, Ην. Βασίλειο

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•Association for the Sociology of Religion, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•Society for Greek Political Thought, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•Conference for the Study of Political Thought (CSPT), ΗΠΑ

Συμμετοχή: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•International Society for the Classical Tradition, ΗΠΑ

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•International Plato Society

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•International Society for Utilitarian Studies (ISUS)

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•American Political Science Association, ΗΠΑ

Μέλη: επίκουρος καθηγητής Αντώνης Έλληνας,

Καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ

•International Studies Association

Μέλη: καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ,

Καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•British International Studies Association

Μέλος: καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ

•European C1343 International Studies Association

Μέλος: καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ

•American Society of Criminology

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•The International Association of Constitutional Law/

L'Association Internationale de Droit Constitutionnel

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•International Academy

of Comparative Law

Μέλη: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος,

επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

•Διεθνής Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Τατιανή-Ελένη Συνοδινού

•Διεθνής Ένωση Διδασκόντων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ATRIP)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Τατιανή-Ελένη Συνοδινού

•Διεθνής Ένωση νομικών Trans Europe Experts

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Τατιανή-Ελένη Συνοδινού

•American Society for Legal History, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•American Society of International Law, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Law and Society Association, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Selden Society, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•World Society of Mixed Jurisdiction Jurists

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Eastern Mediterranean Linguistics Committee

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann
•Scientists without Borders

Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•Academy of Management (AOM), ΗΠΑ
Μέλη: καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας,αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης,αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα, επίκουρος καθηγητής Νίκος Νικολάου, επίκουρη καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου

•Strategic Management Society, ΗΠΑ

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης, επίκουρος καθηγητής Νίκος Νικολάου

• Family FirmInstitute, ΗΠΑ
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα
• American Society for Quality, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου
• Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS)
Μέλη: καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου, καθηγητής Σταύρος Ζένιος
καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου, καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας
•American Accounting Association, ΗΠΑ

Μέλη: καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου, καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου
•American Finance Association, ΗΠΑ

Μέλη: καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος, αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Νησιώτης, επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης

•Financial Management Association, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος
•Western Finance Association, ΗΠΑ
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητή ςΓιώργος Νησιώτης
•The Institute of Management Accountants (IMA)
Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου
•Canadian Accounting Academic Association

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου
• American Risk and Insurance Association

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης
• Society of Financial Econometrics (SoFiE)
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Έλενα Αντρέου
•Space Syntax
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Χατζηχρίστος
•IASTE (International Association for the study of Traditional Environments)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Χατζηχρίστος
•IAPL (International Association for Philosophy and Literature)

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Χατζηχρίστος
• International Working Party for the Documentation and Conservation of Buildings
Μέλος: λέκτορας Αιμίλιος Γ. Μιχαήλ
• World Society for Ekistics, International
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα
•Islamic Architecture Community, International (ArchNet)
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα
•Green Building Council Institute
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης
•Urban Land Institute

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης

•International Federation of Housing and Planning
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης
•Earthquake Engineering Research Institute, EERI, U.S.A.

Μέλη: καθηγήτρια Σταυρούλα Πανταζοπούλου , αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς, επίκουρος καθηγητής Πέτρος Κωμοδρόμος, επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Ρουσσής
•American Vacuum Society – AVS

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Rebholz G. Claus
•The Advanced Surface Engineering Division (ASED)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Rebholz G. Claus
• Materials Research Society – MRS
Μέλη: καθηγητής Κώστας Πατρίκιος, αναπληρωτής καθηγητής Rebholz G. Claus
• American Society of Mechanical Engineers

Μέλος: λέκτορας Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος
•Member of the Optical Society of America (OSA)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Έλληνας, αναπληρωτής καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης
•Association for Computing Machinery (ACM)
Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Έλληνας, αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου
επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ, επίκουρος καθηγητής Χρυσόστομος Νικόπουλος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Άννα Φιλίππου
- ACM Special Interest Group on Design Automation (SIGDA)
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
•Marie Curie Fellows Association (MCFAAffiliate)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Έλληνας
•Photonics21 Association
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Έλληνας
• Institution of Engineering and Technology (IET)
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης
• High Performance and Embedded Architectures and Compilation (HiPEAC) Network of Excellence
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χρυσόστομος Νικόπουλος
•American Concrete Institute (ACI)
Μέλη:καθηγήτρια Σταυρούλα Πανταζοπούλου, επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Ιωάννου
•Society of Petroleum Engineers (SPE)
Μέλη: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου, επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος
•Water Environment Federation, ΗΠΑ
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος, επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα- Κάσινου
•American Society of Civil Engineers
Μέλος:καθηγήτρια Σταυρούλα Πανταζοπούλου, αναπληρωτής καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου, επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος
επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Ρούσσης
•American Meteorological Society
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου
•International Association of Urban Climate
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου
•International Society for Rock Mechanics (ISRM)
Μέλος: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου
•International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
Μέλος: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου
•International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics
Μέλος Διοιηκιτικού Συμβουλίου: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου
•The International Federation for Structural Concrete / Seismic Commission
Μέλος: καθηγήτρια Σταυρούλα Πανταζοπούλου
•Concrete Bridges Transportation Research Board, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Μιχάλης Πέτρου
•International Water Association
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου, επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα - Κάσινου
•Construction Research Council, ΗΠΑ
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου
•Greening of Industry Network
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης
•International Society for Industrial Ecology
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης
•Decision Sciences Institute
Μέλος: καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας
•American Marketing Association
Μέλη: καθηγητής Λεωνίδας Λεωνίδου, αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου
•Academy of International Business (ΑΙΜ)
Μέλη: καθηγητής Λεωνίδας Λεωνίδου, αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου
•Academy of Marketing Science
Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Λεωνίδου, αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου
•The Association for Information Systems (AIS)
Μέλος: λέκτορας Παναγιώτης Μαρκόπουλος
•American Mathematical Society (AMS)
Μέλη: καθηγητής Αλέκος Βίδρας, καθηγητής Σταμάτης Κουμάντος, καθηγητής Γεώργιος Κυριαζής
καθηγητής Δαμιανού Παντελής,καθηγητής Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, επίκουρος καθηγητής Εμμανουήλ Μηλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παλλήκαρος, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕυαγγελίαΣαμίου, επίκουρη καθηγήτρια Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
•Society for Industrial and Applied Mathematics
Μέλη: καθηγητής Ανδρέας Καραγιώργης, καθηγητής Σταμάτης Κουμάντος, αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος, καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος
•The Society of Rheology, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Γιώργος Γεωργίου
•International Association of Computational Mechanics (IACM), ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Γιώργος Γεωργίου
•Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), ΗΠΑ
Μέλη: καθηγητής Γιώργος Γεωργίου, επίκουρη καθηγήτρια Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
•Institute of Mathematica lStatistics, ΗΠΑ
Μέλη: καθηγητής Ευστάθιος Παπαροδίτης ,καθηγητής Θεοφάνης Σαπατίνας, καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, επίκουρη καθηγήτρια Μπαξεβανη Αναστασια
•Mathematical Association of America
Μέλη: καθηγητής Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής, καθηγητής Σταμάτης Κουμάντος, καθηγητής Παντελής Δαμιανού, αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Τζιόλας
•International Biometric Society-Eastern Mediterranean Region, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός
•American Society of Nephrology
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•CME-ERA-EDTA Working Group on Inherited Kidney Disorders (WGiKD)
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•New York Academy of Science, ΗΠΑ
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•American Association for the Advancement of Science
Μέλος: καθηγητής Λεόντιο ςΚωστρίκης
•American Society for Microbiology
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•International Society for Computational Biology
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Βασίλειος Προμπονάς
•Genetics Society of America (GSA)
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Χρυσούλα Πιτσούλη
• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IET)

Μέλος: καθηγητής Χρίστος Σχίζας, επίκουρος καθηγητής Ματθαίος Ζεβρός, αναπληρώτρια καθηγήτρια Άννα Φιλίππου
•International Neural Networks Society
Μέλος: καθηγητής Χρίστος Σχίζας
•International Society of Heterocyclic Chemists
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Κουτεντής
•American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB)
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Ευτυχία Πινακουλάκη
•Συμβούλιο του Διεθνούς Δικτύου Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι και Δίκτυα :

• European Society for Research in Mathematics

Education

Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου

• CICA European Network for Citizenship

Education

Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου

Κουτσελίνη
• ΟργανισμόςEuropean Early Childhood

Education Research Association (EECERA)

Συντονίστρια Κύπρου: επίκουρη καθηγήτρια

Ελένη Λοϊζου

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Ιλιάδα Ηλία

• European Architectural Historians Network

(EAHN)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Παναγιώτα Πύλα
•European University Association (EUA)
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
• European Society for Cognitive Psychology

Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος

Αβρααμίδης, αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

• European Science Foundation Pool of

Reviewers

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος

Κάσινος
• Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον

Εκδημοκρατισμό, Βενετία.

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη

Αγαπίου-Ιωσηφίδου (7μελέςεκλεγμένο

Διοικητικό Συμβούλιο)
• European Association of Labour Economists

Μέλη: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης, επίκουρος καθηγητής Νίκος Θεοδωρόπουλος, λέκτορας Μάριος Μιχαηλίδης

• European Employment Observatory

Μέλος: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης
• Set Plan of the European Commission

Steering Group member: αναπληρωτής

Καθηγητής Γεώργιος Η. Γεωργίου

• Scientific Advisory Board, European Yearbook

On Human Rights, European Academic Press:

Επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-

Ιωσηφίδου

• European Health Psychology Society

Μέλος : λέκτορας Μαρία Καρεκλά
• European Association of Social Psychology

(EASP)

Mέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
• CiCe (Children'sIdentityandCitizenship

Europe), Ακαδημαϊκό Δίκτυο Erasmus του

Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τοπική Συντονίστρια: λέκτορας Σταυρούλα

Φιλίππου

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

• European Association for Chemical and Molecular

Sciences – Division of Analytical Chemistry
Εκπρόσωπος της Κύπρου:επίκουρη καθηγήτρια Κωνσταντίνα Καπνίση-

Χριστοδούλου

• European Employment Conservatory
Εμπειρογνώμονας: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης
• CLIOHnet European History Programme (2001 - )
Εκπρόσωπος Κύπρου: αναπληρωτής καθηγητής Chris Schabel
• "European Federation of Catalysis Societies":

Eκπρόσωπος Ελλάδας και Κύπρου: καθηγητής

Άγγελος Μ. Ευσταθίου
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για αστικές

επεμβάσεις σε Ευρωπαϊκές πόλεις ≪ Europan

Europe≫.

Μέλος: λέκτορας Σωκράτης Στρατής
• Panel member of SH1 Advanced European

Research Council (ERC) Grants:

ΜέλοςΑναπληρώτρια καθηγήτρια ΄Ελενα

Ανδρέου

• EFSUMB (European Federation of Societies in

Ultrasound in Medicine and Biology)

Quantification Committee—Creation of

guidelines for angiogenesis therapy

monitoring with ultrasound contrast agents in

Europe

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μιχάλης

Αβερκίου
• European Society of International Law

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης

Κωνσταντινίδης

• European Society for Antiviral Resistance

(ESAR)

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου: καθηγητής

Λεόντιος Γ. Κωστρίκης

• EMBC (European Molecular Biology

Conference) -intergovernmental organization,

Heidelberg Γερμανία

National Delegate οf Cyprus: αναπληρώτρια

Καθηγήτρια Νιόβη Σανταμά

• Τhe European Science Foundation, European

Commission

Μέλος, Grant Review Committee: καθηγητής

Λεόντιος Γ. Κωστρίκης

• Reviewing Panel LS3 in Molecular, Cellular and

Developmental Biology of the ERC, European

Research Council (ERC)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νιόβη

Σανταμά

• Comparative Educational Society in Europe

Secretary: λέκτορας Ελευθέριος Κληρίδης

• Conference of Epidemiological Longitudinal

Studiesin Europe

Μέλος επιστημονικής επιτροπής: λέκτορας

Κώστας Φάντης

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προέδρων Σχολών

ΑρχιτεκτονικήςENHSA

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής:

αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς

• Επιτροπή Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εθνικού

Δικτύου Έρευνας και Εκπαίδευσης (GEANT 2:

80 εκατομμύρια Ευρώ χρηματοδότηση από ΕΕ

και 93 εκατομμύρια Ευρώ για GEANT 3)

Μέλος: καθηγητής Αντρέας Πιτσιλλίδης
• EMBO Young Investigator Award Programme,

Heidelberg, Γερμανία
National Contact Point Of Cyprus:αναπληρώτρια καθηγήτρια ΝιόβηΣανταμά

• CMSResourcesReviewBoard (RRB), CERN
Επιστημονικός Εκπρόσωπος Κύπρου: Καθηγητής Πάνος Ραζής

• Societe Ιnternationale pour L'etude de

philosophie medievale, membre du bureau:

αναπληρωτής καθηγητής Chris Schabel
• Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA) –

Senior Fellow and member of Scientific

Committee of the Economics of Tourism Study

Group

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
• NIPD Genetics Ltd, Scientific Advisory Board

(SAT)

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος

Καραγρηγορίου
• Societe Internationale de Linguistique

Fonctionnelle (SILF)

Mέλος: Καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-

Τριανταφυλλοπούλου
• Association Internationale d'Epigraphie

Grecqueet Latine

Mέλος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-

Τριανταφυλλοπούλου

• Διοικητικό Συμβούλιο της Societe

Internationaled'Etudes Yourcenariennes

Mέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια May

Chehab
• European Science Foundation Standing Committee, Physical and

Engineering Sciences (PESC)

Μέλος: καθηγητής Χαράλαμπος Δ.

Χαραλάμπους
•European Architectural Historians Network (EAHN)
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα

•Technical Program Committee (TPC) member:

Επίκουρος καθηγητής Χρυσόστομος Νικόπουλος

•Psychology and Health Task force, EFPA

Μέλη: λέκτορας Μαρία Καρεκλά,

Λέκτορας Μαρία Καρεκλά

•European Society for the Study of English

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου, καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•Utopian Studies Society (Europe)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως

•REELC/ENCLS (Réseau européen d'études littéraires compares)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

•EALTA

Membership Committee,Chair of Nominating Committee, Coordinator, Member of the EALTA Task Force: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•The European Centre of Modern Languages – ECML

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•European Association of Research in Learning and Instruction – EARLI

Μέλη: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή, αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή,

καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης,

επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης, αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής Γιώργος Σπανούδης,

Επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης

•German and European Association for Middle Eastern Studies

Μέλος: καθηγητής Martin Strohmeier

•European Educational Research Association (EERA)

Μέλος Συμβουλίου: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά

Μέλη: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου,

Λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου, επίκουρη καθηγήτρια

Μιράντα Χρίστου

•ERNAPE

Μέλος Συμβουλίου: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά

•Association of Educational Assessment – Europe (AEA-E)

Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•European Science Education Research Association (ESERA)

Γραμματέας: καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης

• European Physical Society

Μέλη: καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, καθηγητής Πάνος Ραζής , καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου

•European Science Education Research Association

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•European Association for Research on Learning and Instruction

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•Association for Computer Based Learning in Science

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία

•MATHESIS, Ιταλία

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης

•European Association for Educational Research (ECER)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Ζέλεια Γρηγορίου

•European Society for Research in Mathematics Education (ERME)

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Ιλιάδα Ηλία,

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα – Πανταζή

•Erasmus Network on Comparative Education

Μέλος: λέκτορας Ελευθέριος Κληρίδης

•Campus Europae

Εκπρόσωπος Παν. Κύπρου: επίκουρη καθηγήτρια Fabienne Baider

Μέλος: λέκτορας Ελευθέριος Κληρίδης

•European Researchers for the Didactics of Biology (ERIDOB)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης

•Academic Network of European Disability Experts (ANED)

Μέλος: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου

• Association for Teacher Education in Europe (ΑΤΕΕ)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•European Association of Curriculum Studies (Euro-ACS)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

• European Society for Philosophy and Psychology

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•European Society for Philosophy of Science

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•European Society for Developmental Psychology

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•European Association for Research on Learning and Instruction, Βέλγιο

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ειρήνη-Άννα Διακίδου

•COSTNetwork

Αντιπρόσωπος Κύπρου στο ISCH Panel: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης

•European Social Cognition Network 2

Αντιπρόσωπος Κύπρου: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης

•European Network for Psychology Learning and Teaching (EUROPLAT)

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•European Association for Learning and Instruction

Μέλος: καθηγητής Στέλιος Γεωργίου

•Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes /

Logopedes de l'Union Européenne (CPLOL)

Μέλος Αντιπροσωπείας Κύπρου:

Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•European Association for Research on Learning and Instruction, Βέλγιο

Μέλος: λέκτορας Μιχάλης Μιχαηλίδης

•European Health Psychology Society

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•European Association for Research on Adolescence (EARA)

Μέλη: λέκτορας Παναγιώτης Σταυρινίδης, επίκουρος καθηγητής

Κώστας Φάντης

•European Association of Developmental Psychology

Μέλος: λέκτορας Παναγιώτης Σταυρινίδης

•European Social Cognition Network, Ιρλανδία και Πορτογαλία

Μέλος:επίκουρος καθηγητής Κώστας Φάντης

•European Sociological Association, Γαλλία

Μέλος:αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

•European Community Studies Association

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Σταύρος Τομπάζος

•European Association for Contemporary European Studies

Μέλος: καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ

•European Survey Research Association

Μέλος: λέκτορας Ιάσονας Λαμπριανού

•Association of Educational Assessment-Europe

Μέλος: λέκτορας Ιάσονας Λαμπριανού

•European Society of Criminology

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•European Association of Psychology and Law

Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής

•Academy of European Public Law

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•Franco British Lawyers Society

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•OLANetwork

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•National Association for European Law

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) of the Council of

Europe, Στρασβούργο, Γαλλία

Μέλος: λέκτορας Κωστάκης Παρασκευά

•European Privacy Institute, Δανία

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•European Society for Comparative Legal History

Ιδρυτικό Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Iuris Diversitas

Ιδρυτικό Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής ΝικήταςΕ. Χατζημιχαήλ
•Scientific committee for Cross-cultural conferences, Applied linguistics conferences, Cross-semantic

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Fabienne Baider
•European Academy of Management, Βέλγιο
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα, αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Κασίνης
•European Operations Management Association
Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου, καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας
•European Accounting Association
Μέλη: καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου, καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου
•European Finance Association
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Νησιώτης
•European Econometric Society Member (ESEM)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου
• European Trade Study Group
Μέλος: καθηγητής ΜιχάληςΣ. Μιχαήλ
• European Association of Environmental and Resource Economics

Μέλος: καθηγητής ΜιχάληςΣ. Μιχαήλ
•International Institute of Public Finance

Μέλος: καθηγητής Μιχάλης Σ. Μιχαήλ
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για αστικές επεμβάσεις σε Ευρωπαϊκές πόλεις «Europan Europe»
Μέλος: Επίκουρος καθηγητής Σωκράτης Στρατής

•EFSUMB (European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology) Quantification Committee
Μέλος: Αναπληρωτής καθηγητής ΜιχάληςΑβερκίου
•Education and Research in Computer Aided Member Architectural Design in Europe
Μέλος: λέκτορας Οδυσσέας Κοντοβούρκης
•European Association for Architectural Education, Europe (EAAE)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα, επίκουρη καθηγήτρια Νάντια Χαραλάμπους
•Anti-Seismic Systems International Society, ASSISi
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής ΜάριοςΚ. Φωκάς, επίκουρος καθηγητής Παναγιώτης Ρουσσής
•European Urban Research Association (EURA)
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Νάντια Χαραλάμπους
•European Network for Computational Astrophysics (ASTROSIM)

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Κάσινος
•European Materials Research Society (E‐MRS)
Μέλη: καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης , επίκουρος καθηγητής Γρηγόριος Ίτσκος
•ERCOFTAC (European Research Community of Flow Turbulence and Combustion)
Μέλος: καθηγητής Δημοκράτης Γρηγοριάδης
•European Powder Metallurgy Association
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση
•European Society for Engineering Education (SEFI)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση
•European Foundation for Clinical Nanomedicine, Ελβετία

Μέλος: λέκτορας Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος
•European Research Consortium for Informatics and Mathematics
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης
•European Geosciences Union
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος
•European Mechanics Society (EUROMECH)

Μέλη: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου, επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κωσταρέλος, επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου
•European Water Resources Association
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου
• SETAC, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Βέλγιο
Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου
•European Society of Population Economics
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Νίκος Θεοδωρόπουλος
•The Bernoulli Society
Μέλη: καθηγητής Ευστάθιος Παπαροδίτης, καθηγητής Θεοφάνης Σαπατίνας, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
•European Society of Human Genetics (ESHG)
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•European Biosafety Association
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•International AIDS Society, Ελβετία
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•European Federation of Biotechnology
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•European Society for Engineering in Medicine
Μέλος: καθηγητής Χρίστος Σχίζας
•European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)
Μέλη: καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης, επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Χρονάκης

•European Colloids and Surfaces Society (ECIS)

Μέλος:καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης
•European Physics Society

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Φώτιος Πτωχός

•Partnership of Advanced Computing in Europe(PRACE)

Μέλος: καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου

 

Αξιολογητές, Εκπρόσωποι και Συντονιστές σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα:

• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εκπαίδευσης

και Έρευνας της Ισπανίας, και στο Πολιτειακό

Πανεπιστήμιοτης Νέας Υόρκης (City

University of New York), ΗΠΑ:

αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος 'Eλληνας

• Αξιολογητής ερευνητικών έργων που

ολοκληρώθηκαν στο Ίδρυμα Επιστήμης,

Τεχνολογίας και Έρευνας της Σιγκαπούρης:

αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος 'Eλληνας
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εκπαίδευσης

και Έρευνας της Ισπανίας, και στο Πολιτειακό

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης , ΗΠΑ:
αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος 'Eλληνας

• Αξιολογητής ερευνητικών έργων που

ολοκληρώθηκαν στο Ίδρυμα Επιστήμης,

Τεχνολογίας και Έρευνας της Σιγκαπούρης:

αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος 'Eλληνας

• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο

Επιστήμης και Τεχνολογίας (CONACYT) του

Μεξικού: επίκουρη καθηγήτρια Νέλια Χαραλάμπους
• Μέλος Διεθνών Επιτροπών αξιολόγησης

τμημάτων φυσικής ξένων πανεπιστημίων:

Καθηγητής Πάνος Ραζής
•ERAChairsPilotCall (FP7-ERAChairs-PilotCall-2013), European Commision
Αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων: επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα - Κάσινου
•Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER, State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, COST, Ελβετία
Αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων: επίκουρη καθηγήτρια Δέσπω Φάττα - Κάσινου

 

Αξιολογητές, Εκπρόσωποι και Συντονιστές Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων:

• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

πλαίσιο του έβδομου προγράμματος

πλαισίου (FP7) – Δράσεις “Marie Curie”:

καθηγητής Παντελής Δαμιανού
 •American Association for Cancer Research

(AACR):
Mέλος : καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντίνου

• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

πλαίσιο του έβδομου προγράμματος

πλαισίου (FP7) – Δράσεις “Marie Curie”:

αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Κάσινος
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στo European Space Agency

(Human Space Flight Directorate) μέσω του

European Science Foundation: αναπληρωτής

καθηγητής Σταύρος Κάσινος

• Εκπρόσωπος της Κύπρου (Management

Committee Member – MC Member) και μέλος

της ομάδας εργασίας 1 (WG1 Member) στη

θεματική επιτροπή του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος COST (European Cooperation

in the field of Scientific and Technical

Research) Action TU0801: Semantic

enrichment of 3D city models for sustainable

urban development: λέκτορας Οδυσσέας

Κοντοβούρκης
• Εκπρόσωπος της Κύπρου στη θεματική

Επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος

COST Transportation and Urban Development

(TUD):

αναπληρωτής καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου
•Αξιολογητής Προτάσεων Προγράμματος COST – EU: καθηγητής Χρίστος Σχίζας
• Θεματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

COS Taction IC0804 “Energy Efficiencyin Large

Scale Distributed Systems”
Εκπρόσωπος Κύπρου:

Επίκουρος καθηγητής Γιαννάκης Σαζεΐδης
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

πλαίσιο του έβδομου προγράμματος

πλαισίου (FP7-ICT) – Δράσεις “ Future and

Emerging Technologies unit of the European

Commission”: αναπληρωτής καθηγητής

Μιχάλης Αβερκίου
• Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7

– NMP): καθηγητής Άγγελος Μ. Ευσταθίου
• Θεματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγραμματος

COST, CM1201 “Chemistry and Molecular

Sciencesand Tehcnologies

Εκπρόσωπος  Κύπρου: αναπληρωτής

καθηγητής Αθανάσιος Νικολαϊδης

• Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονιστής του Task Force

on Reliability and Availability του Δικτύου

Αριστείας HiPEAC (FP7)

Mέλος: επίκουρος καθηγητής Γιαννάκης Σαζεΐδης
• Διοικητικά Συμβούλια: FP7 Energy Committee

of the European Commission, EU PV Mirror

Group of the European Commission, CENELEC

of European Standards, IEC of International

Standards

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Η. Γεωργίου
• Ομάδα εργασίας 1 (WG1 Member) στη

θεματική επιτροπή του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος COST (European Cooperation

in the field of Scientific and Technical

Research) Action TU0801: Semantic

enrichment of 3D city models for sustainable

urban development
Μέλος:λέκτορας Οδυσσέας Κοντοβούρκης
• FP 7Programme Committee “Security”, European

Research Council, ΕΕ

Μέλος Επιτροπής: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Έλληνας
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Methusalem)

“Sagalassos Archaeological Research Project”

Μέλος επιστημονικής ομάδας, 2005- :

λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης
• Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης

ερευνητικών προγραμμάτων και τμημάτων

ελλαδικών πανεπιστημίων (Thalis και

Archimides III):

Μέλος: λέκτορας Μαρία Φιλοκύπρου
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που

υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εκπαίδευσης

και Έρευνας της Ρουμανίας:

αναπληρωτής καθηγητής Χριστόφορος

Χατζηκωστής


PISA 2015 QEGexpertgroupthatis

responsible for developing the theoretical

framework and the questionnaires of PISA

2015 study

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης
• International panel for the assessment of the

National Institute of Materials Physics

– Bucharest; invited by the Ministry of

Education, Sports and Culture of Romania

(National Authority for Scientific Research)

Μέλος: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης

• Επιτροπή Αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που

οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού στο

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος

«Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου

ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης

διδακτορικής έρευνας», Υπουργείο Παιδείας,

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Ελλάδα

Αξιολογητής -Μέλος: λέκτορας Μαρία Φιλοκύπρου

•Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (DysTEFL)-LLP

Εμπειρογνώμονας: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Αξιολόγηση ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, Ελληνική Δημοκρατία, Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σεπτέμβριος 2013: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά

• Συντονίστρια επιτροπής  αξιολόγησης του τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•Μέλος επιτροπής  αξιολόγησης Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικών και Τεχνολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ): αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•Αξιολόγηση Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελληνική Δημοκρατία, Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Δεκέμβριος 2013

•Αξιολογητής Παιδαγωγικών τμημάτων Πανεπιστημίων της Ελλάδας: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση, Research Council of the University of Leuven, Βέλγιο: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση, University of Antwerp, Belgium: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•European Union COST Action –CAT IS1208

Μέλος επιτροπής διαχείρισης: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•Αξιολογητής ερευνητικής πρότασης, Austrian Science Fund: καθηγητής

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•Αξιολογητής ερευνητικής πρότασης, Flanders  Research Foundation: καθηγητής

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•Επιστημονικός υπεύθυνος/εμπειρογνώμων στο ερευνητικό πρόγραμμα EU tenancy law των πανεπιστημίων της Βρέμης και της Πίζας για Ελλάδα και Κύπρο (2011-2014): επίκουρη καθηγήτρια

Τατιανή-Ελένη Συνοδινού

•Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα – Γαλλική Κυβέρνηση
Λέκτορας Φρύνη Κακογιάννη Ντοά
•Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα – Γαλλική Κυβέρνηση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια May Chehab

•Swiss National Science Foundation - Division of Humanities and Social Sciences

 

Αξιολογητής: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου
•European Commission
Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τον κοινωνικό αποκλεισμό: καθηγητής Πάνος Πασιαρδής
• “COST P20”, Member of the Management Committee of action P20
Μέλος: καθηγητής Δημοκράτης Γρηγοριάδης
• Europe HIV Resistance Network, European Commission
Μέλος: καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης
•HIPEAC3 an FP7 Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation
Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής:  
αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Σαζεϊδής
•COST/Chemistry and Molecular Sciences and Technology
Μέλος /Εκπρόσωπος Κύπρου: καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου

 

 Μέλη Επιτροπών Επιστημονικών Περιοδικών:

Καθηγητές:
Τάσος Χριστοφίδης, Παντελής Δαμιανού, Ανδρέας Χαρίτου, Ηρακλής Βλαδιμήρου
Λούης Χριστοφίδης, Μάριος Πολυκάρπου, Νίκος Βαφέας, Σταυρούλα Πανταζοπούλου
Μάριος Μαυρονικόλας,Δημήτριος Μιχαηλίδης,Σταύρος Ζένιος, Ευστάθιος Παπαροδίτης
Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, Ανδρέας Πιτσιλλίδης, Χάρης Ρ. Θεοχάρης, Άγγελος Μ. Ευσταθίου, Κυριάκος Δημητρίου, Πάνος Παπαναστασίου, Γιώργος Γεωργίου

Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου, Αθνάσιος Γαγάτσης, Ανδρέας Καραγιώργης
Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Δέλτας, ΜιχάληςΣ. Μιχαήλ, Σταμάτης Κουμάντος
Λεόντιος Κωστρίκης, Χαράλαμπος Παναγόπουλος, Χριστόφορος Χατζηκωστής
Φώφη Κωνσταντινίδου, Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Ιωάννης Γιαπιντζάκης

Στέφανος Στεφανίδης, καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου,Λεωνίδας Λεωνίδου, Χρίστος Σχίζας

Λεωνίδας Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους

Κωνσταντίνος Χρίστου, Ζαχαρίας Ζαχαρία, Αθανάσιος , Λένος Τριγιώργης, Κωνσταντία Αλεξάνδρου

Ραφτόπουλος, Στέλιος Γεωργίου, Ανδρέας Καπαρδής, Θεοφάνης Μαμουνέας, Ανδρέας Σωτηρίου

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Χρίστος Παναγιώτου, Μάριος Κ. Φωκάς, Γιώργος Κασίνης
Παναγιώτης Κουτεντής, May Chehab, Σωφρόνης Κληρίδης
Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, Τιμόθεος Παπαδόπουλος,

Chris Schabel, Ιωάννης Πασχαλίδης, Μιχάλης Αβερκίου,

Ιριάννα Διακίδου, Τιμόθεος Παπαδόπουλος,

Συμεών Χριστοδούλου, Σπύρος Μαρτζούκος

Κωνσταντίνος Φωκιανός, Χρίστος Παναγιώτου,

Σταύρος Ιεζεκιήλ, Γεώργιος Η. Γεωργίου, Κώστας Χατζηγιάννης

Παναγιώτα Πύλα, Σπύρος Σφενδουράκης, Kleanthes Grohmann,

Μαρία Μαργαρώνη, Αναστασία Νικολοπούλου, Κρίστης Χασάπης

Ευθύβουλος Παναγιωτίδης, Γεώργιος Φλώρος,

Παναγιώτης Χριστιάς, Χαρούλα Μ. Αγγελή, Μάριος Θεοδοσίου

Μαρία Ηλιοφώτου Μένον, Ελένη Φτιακά ,Ελένη Σταύρου-Κωστέα

Νίκη Τσαγγαρίδου, Σταύρος Κάσινος, Γεώργιος Αρχοντής

Μαριάννα Παπαστεφάνου, Δήμητρα Πίττα – Πανταζή,

Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, Börte Sagaster

Επίκουροι Καθηγητές:

Χάρης Ψάλτης, Απόστολος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Απιδιανάκης

Άννα Φιλίππου, Pedro Trancoso, Ιούλιος Γεωργίου, Νικόλαος Χρονάκης

Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Ανδρέας Μιλιδώνης

Παναγιώτης Χριστιάς, Martin Vohler, Μαρίνα Νεοφύτου
Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Βάσος Βασιλείου,
Παντελής Γεωργιάδης, Χρυσούλα Πιτσούλη,
Βασίλιος Προμπονάς, Αντώνης Μπαλασόπουλος,

Έφη Λάμπρου, Ιλιάδα Ηλία, Κωνσταντίνος Κορφιάτης,

Μιράντα Χρίστου, Γιώργος Σπανούδης ,Λουκάς Σ. Λουκά

Σταύρος Τομπάζος, Αντώνης Έλληνας, Νάντια Χαραλάμπους

Κωνσταντίνος Κόμπος, Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, ΑνδρέαςΣαββίδης

Λέκτορες:

Γιώργος Πάλλης, Αθανάσιος Βιώνης,

Κώστας Φάντης, Ντίνα Τσαγγάρη,

Alexander N. G. Kirschel,

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Ζαχαρίας Ζαχαρία,

Έλενα Ιωαννίδου, Ελευθέριος Κληρίδης,

Σιμώνη Συμεωνίδου, Χαράλαμπος Υ. Χαραλάμπους,

Michael Lombardo, Ειρήνη Καδιανάκη,

Ιάσονας Λαμπριανού

 

Άλλα Πανεπιστήμια:

• Επιτροπή Αξιολόγησης Μαθηματικού

Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

Μέλος: καθηγητής Νικόλαος Στυλιανόπουλος

• Scaliger Fellowship, Πανεπιστήμιο Leiden,

Μέλος: λέκτορας Νατάσα Κωνσταντινίδου
• Διοικούσα Επιτροπή του Ανοιχτού

Πανεπιστημίου Κύπρου

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος

Καζαμίας
• Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού
Προσωπικού Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ.Φωκάς
• UCLAN University, Department of Psychology
Αξιολογήτρια Προγραμμάτων Σπουδών: καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
• Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλος Συμβουλίου: καθηγητής Πάνος Ραζής

 

Ελλάδα:

• Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Γενικός Γραμματέας: αναπληρωτής καθηγητής

Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Μέλος: καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

• Στατιστικό Περισκόπιο, Ελληνικό ΣτατιστικόΙνστιτούτο

Editor: αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
• 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής,

Επιτροπή Προγράμματος, Πάτρα, Ελλάδα

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος

Καραγρηγορίου
•«Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.)
Πρόεδρος και Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης: καθηγητής Άγγελος Μ.

Ευσταθίου

Εξωτερικοί αξιολογητές: αναπληρωτής καθηγητής

Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή
• Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίων

Leiden και Ljubljana στην Ελλάδα, "Ancient

Cities of Boeotia Project"

Υποδιευθυντής : λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης

• Παρατηρήτρια της Τεχνικής Επιτροπής Τυπο -

ποίησης ΤΕ21, Ελληνικός Οργανισμός

Τυποποίησης/ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

(από το 2005). Έργο: Μετάφραση και έκδοση

προτύπων ISO:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου
• Αξιολογητής ΙΚΥ (Ελλάδα):

καθηγητής Χαράλαμπος Παναγόπουλος

• Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Μέλος Επιτροπής Προγραμμάτων, 2006- :

λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης
• Μητρώο Διεθνών Αξιολογητών, Σχολή

Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος

• Eλληνική Iστορική Eταιρεία

Mέλος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου

• Η εν Αθήναις Aρχαιολογική Eταιρεία.

Εταίρος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου- Τριανταφυλλοπούλου
• Μαρξιστική Επιθεώρηση Praxis

Μέλος της συντακτικής επιτροπής:

αναπληρωτής καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος

•Hellenic Association of American Studies

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος

•Greek Applied Linguistics Association – GALA

Μέλος: λέκτορας Ντίνα Τσαγγαρή

•Ελληνική Εταιρία Μεταφρασεολογίας

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Φλώρος

•Société grecquedeLittératuregénéraleetcomparée

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια May Chehab

•Société helléniquedes Droitsdel'Homme

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια May Chehab

•Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έφη Λάμπρου

•Hellenic Organization of Information and Communication Technology

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

•Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά,

Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης,

Λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•Hellenic Academy of Physical Education (HAPE)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

•Greek Sport Psychology Association

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

•Greek Association for Research in Mathematics Education (En.E.Di.M.)

Μέλη: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Δήμητρα Πίττα - Πανταζή

•Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε)

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης

•Greek Society of Comparative and International Education

Μέλος: λέκτορας Ελευθέριος Κληρίδης

•Greek Reading Association

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

•Hellenic Association of Educators for Environmental Education

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης

•Eπιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλος της διεθνούς επιτροπής: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Λοϊζου

•Hellenic Organization of Information and Communication Technology

Μέλος επιστημονικής επιτροπής:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρούλα Μ. Αγγελή

•Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Φωτίου

•Greek Society for Cognitive Science

Μέλος: καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•Μέλος επιτροπής αξιολόγησης Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης:

Καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•Μέλος επιτροπής αξιολόγησης Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και

Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : καθηγητής Αθανάσιος Ραφτόπουλος

•Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακής Επιστήμης

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου

•Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Μέλη: λέκτορας Ειρήνη Καδιανάκη, επίκουρος καθηγητής

Κώστας Φάντης

•Αξιολογήτρια προγραμμάτων στο τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου:

Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου

•Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιτροπή ανέλιξης μέλους ΔΕΠ Πανεπιστήμιο Θράκης:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου

•Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μέλος εξωτερικών επιτροπών αξιολόγησης: αναπληρωτής καθηγητής

Τιμόθεος Παπαδόπουλος

•Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Γιώργος Σπανούδης

•Εξωτερικός αξιολογητής για εξέταση προαγωγής στον βαθμό του

καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών :

καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•Εξωτερικός αξιολογητής για εξέταση προαγωγής στον βαθμό του

λέκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας :

καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

•Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέλος Διοκητικού Συμβουλίου: επίκουρος καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

•Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (Ε.Ε.Π.Δ.)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Ελληνική Εταιρείας για τη Νομοθέτηση

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

•Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Ένωση Αστικολόγων

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Εξωτερικό Μέλος Ειδικής Επιτροπής Ανέλιξης Λέκτορα Ζαφείρη Τσολακίδη,

Πανεπιστήμιο Αθηνών: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Εξωτερικό Μέλος Ειδικής Επιτροπής Ανέλιξης Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Λιάππη, Πανεπιστήμιο Αθηνών: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Εξωτερικό Μέλος Ειδικής Επιτροπής Ανέλιξης Λέκτορα Γεωργίου Γεωργιάδη, Πανεπιστήμιο Αθηνών: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ
•Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Μέλος: καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου , καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης, λέκτορας Γεωργία Καπιτσάκη
•Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος
•Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.)
Μέλος: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου, επίκουρος καθηγητής Δήμος Χαρμπής
•Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής & Εφηρμοσμένης Μηχανικής (Ε.Ε.Θ.Ε.Μ.)
Μέλος: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου

•Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου
•Ελληνικός Σύλλογος Ρεολογίας
Μέλος: καθηγητής Γιώργος Γεωργίου
•Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος
•Ελληνική Εταιρία ιατρικής γενετικής
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας

•Ελληνική Νεφρολογική εταιρία
Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
•Hellenic Society MikroBioKosmos
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Βασίλειος Προμπονάς
•Ελληνική Εταιρεία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Μέλος: καθηγητής Πάνος Ραζής

 

Γαλλία:

• Eπιστημονική Επιτροπή Souffle de Perse

(Γαλλία)

Mέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια May Chehab
• International conference, The 2014

International Symposium on HIV & Emerging

Infectious Diseases (ISHEID).Marseille, Γαλλία

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής: καθηγητής Λεόντιος Γ. Κωστρίκης
• Societe de Linguistique de Paris

Mέλος: καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου- Τριανταφυλλοπούλου

•EREA (University Aix-en-Provence)

Mέλος: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•French National Agency (AUF) in Applied linguistics

Αξιολογήτρια υποτροφιών για διδακτορικό: επίκουρη καθηγήτρια Fabienne Baider

•Association pour une philologie critique

Mέλος:αναπληρώτρια καθηγήτρια May Chehab

•Association d'Études Yourcenariennes

Mέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

•Association des membres de l'ordre des Palmes académiques (AMOPA)

Mέλος: καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου

•GRAC (Grammaire et Contextualisation), Université Sorbonne Nouvelle

Mέλος: Φρύνη Κακογιάννη Ντοά

•LDI (Lexiques, Dictionnaires, Informatique), CNRS, UMR 7187, Université de Paris 13 et de Cergy-Pontoise

Εξωτερικός συνεργάτης: επίκουρη καθηγήτρια Έφη Λάμπρου

•Groupe d'Etude sur l'Europe de la Culture et de la Solidarité

Mέλος: αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Χριστιάς

•Association Française de Sociologie (AFS)

Mέλος: αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Χριστιάς

•Centre d'études sur la Turquie, le Moyen Orient et les Balkans,

Département de sciences politiques, Université Paris VIII

Mέλος: επίκουρος καθηγητής Σταύρος Τομπάζος
•International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures

(RILEM)
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Ιωάννου
•EpiGeneSys netwrok of excellence
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Αντώνης Κυρμίζης

 

Γερμανία:

• CESifo, Munich, Γερμανία

Research Fellow: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης
• IZABonn, Γερμανία
Research Associate: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης
• Center of Economic Studies and the ifo

Institute for Economic Research, Γερμανία
Ερευνητικός Συνεργάτης: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης
• Αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου:

Επίκουρη καθηγήτρια Ουρανία Κουκά
• Studienkreis Geschichte der

Sprachwissenschaft (SGdS)

Mέλος: Καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου- Τριανταφυλλοπούλου
• Institute for the Study of Labour (IZA)

Research Fellow: καθηγητής Λούης Χριστοφίδης

•Association for Linguistic Typology

Mέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Studienkreis 'Geschichte der Sprachwissenschaft'

Mέλος: αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Deutscher Hochschulverband

Mέλος: επίκουρος καθηγητής Martin Vohler

•DMG (Oriental Society of Germany)

Mέλη: αναπληρώτρια καθηγήτριαBarbara Bulut,

Καθηγητής Martin Strohmeier

•Committee for the award for literary translators from Turkish to German Robert Bosch foundation

Μέλος κριτικής επιτροπής: αναπληρώτρια καθηγήτρια Börte Sagaster
•European Group for Organization Studies (EGOS)
Μέλος: καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, επίκουρη καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου
• International Solar Energy Society, ISES
Μέλος: λέκτορας Αιμίλιος Γ. Μιχαήλ
•German Society of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, DGEB, F.R.
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς

•Association of German Engineers, VDI, Building Engineering Division, F.R. Germany

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς

•Numerische Mathematik
Μέλος: καθηγητής Γεώργιος Κυριαζής
•Deutsche Mathematiker Vereinigung
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμίου
•EMBO Fellows
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Aντώνης Kυρμiζης
•Σύνδεσμος Ραδιοπροστασίας
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης

 

Ηνωμένο Βασίλειο:

• The Curriculum Association, Ηνωμένο

Βασίλειο

Μέλος: καθηγήτρια Mαίρη Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη

• The History of Education Society, Ηνωμένο

Βασίλειο

Μέλος: καθηγήτρια Mαίρη Ιωαννίδου-

Κουτσελίνη

• Hellenic Society, Durham University, Αγγλία

Ιδρυτικό Μέλος: λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης

• Archaeological Society, Durham University,

Αγγλία

Ισόβιο Μέλος: λέκτορας Αθανάσιος Βιώνης
• British Psychological Society (BPS)

Mέλη: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
• Fellow of Higher Education Academy, Ηνωμένο Βασίλειο

Μέλος: Λέκτορας Σάββας Γεωργιάδης
• Πρόεδρος και μέλος του Γούλφσον Κολλεγίου,

Πανεπιστήμιο του Κέημπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο:

Επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

• Experimental Cancer Μedicine Centres (ECMC)

Imaging Network Group, Ηνωμένο Βασίλειο

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μιχάλης

Αβερκίου

•Royal Society of Chemistry, Ηνωμένο Βασίλειο

Fellow, Chartered Chemists: Καθηγητής Χάρης

Ρ. Θεοχάρης,αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Κουτεντής, επίκουρη καθηγήτρια Θεοδώρα Κρασιά Χριστοφόρου

Linguistics Association of Great Britain

Μέλος:αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•The Philological Society

Μέλος:αναπληρωτής καθηγητής Kleanthes Grohmann

•Society for Renaissance Studies

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως

•British Shakespeare Association

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως

•British Comparative Literature Association (BCLA)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

•British Association for Romantic Studies (BARS)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

•British Society for Eighteenth-Century Studies (BSECS)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτριαΕύη Βαρσαμοπούλου

•Linguistics Association of Great Britain (LAGB)

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Ευθύβουλος Παναγιωτίδης

•The English Association

Fellow: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης

•Association for French Language Studies (AFLS)

Μέλος:επίκουρη καθηγητήτρια Fabienne Baider

•British Society for Middle Eastern Studies

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Thomas A. Sinclair

BELMAS (British Educational Leadership, Management and Administration Society)

Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου Μένον

•British Education Research Association (BERA)

Μέλη: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Φτιακά,

καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου,

λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη,

λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου,

λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•UK Evaluation Society

Μέλος: καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης

•Great Britain Philosophy of Education Society of (GBPES)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Ζέλεια Γρηγορίου

•UK Literacy Association (UKLA)

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου,

Λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

•British Association of Applied Linguistics (BAAL)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Έλενα Ιωαννίδου

•Gender and Education Association (GEA)

Μέλος: λέκτορας Σταυρούλα Κοντοβούρκη

•Society of Applied Thought

Μέλος επιστημονικής επιτροπής:

αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Παπαστεφάνου

•Disability Research Discussion List (managed by the University of Leeds)

Μέλος: λέκτορας Σιμώνη Συμεωνίδου

•Cambridge Alliance

Fellow: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•Cambridge Commonwealth Society

Fellow: λέκτορας Σταυρούλα Φιλίππου

•Association of Professors and Researchers in Religious Education

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Φωτίου

•British Sociological Association (BSA)

Μέλη: επίκουρη καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου

Λέκτορας Ιάσονας Λαμπριανού

•Research Νetwork on the Legacy of Greek Political Thought

Μέλος: καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

•Εξωτερικός αξιολογητής για εξέταση προαγωγής στον βαθμό του

καθηγητή του Πανεπιστημίου του Hull:

καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

•Institute of European Public Law, University of Hull

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•British Institute of International and Comparative Law

Μέλος: επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

•British Society for Legal History

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Society of Legal Scholars

Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ

•Association for French Language Studies (AFLS)

Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Fabienne Baider
• European Economic Association
Μέλη: καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας, αναπληρωτής καθηγητής Κρίστης Χασάπης, αναπληρωτής καθηγητής Κώστας Χατζηγιάννης, αναπληρωτής καθηγητής Κρίστης Χασάπης, επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Ζήρος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
•British Academy of Management
Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια
• Royal Economic Society
Μέλη:επίκουρος καθηγητής Νίκος Θεοδωρόπουλος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
•Executive Board of Mediterranean Control Association
Μέλος: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου
•British Geotechnical Society (BGS, Institution of Civil Engineers)

Μέλος: καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου
• London Mathematical Society
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παλλήκαρος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμίου
• British Society for Developmental Biology
Μέλος: επίκουρος καθηγητής Παντελής Γεωργιάδης
• British Computer Society
Μέλος: καθηγητής Χρίστος Σχίζας
•Green Chemistry Network
Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Κεραμιδάς
•British Crystallographic Association
Μέλος: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
•British Zeolite Association
Μέλος: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
•Royal Institution of Great Britain
Μέλος: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
•Institute of Physics
Μέλος: λέκτορας Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 

Ολλανδία:
• Computers&Education, Elsevier, Ολλανδία

Reviewer: λέκτορας Ζαχαρίας Ζαχαρία

• The AIDS Fonds, Ολλανδία

Μέλος, Grant Review Committee: καθηγητής

Λεόντιος Γ. Κωστρίκης
• Τhe Netherlands Foundation for the

Advancement of Tropical Research (WOTRO),

Ολλανδία

Μέλος, Grant Review Committee: καθηγητής

Λεόντιος Γ. Κωστρίκης
• Learning and Instruction, Elsevier, Ολλανδία

Reviewer: λέκτορας Ζαχαρίας Ζαχαρία