ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
TSAKAS NIKOLAOS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
116
(+357) 2289 3688
-
sites.google.com/site/nikolastsakas/

Προσωπικό Προφίλ

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας (τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2004-09), στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάλυση (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11) και εκπόνισε διδακτορική διατριβή με θέμα τη μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Εργάστηκε για ένα χρόνο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σιγκαπούρη (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) και από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του UCY LExEcon, του Εργαστηρίου Πειραματικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. . 

 

Διδασκαλία:

ΟΙΚ251 - Θέματα Μικροοικονομικών

ΟΙΚ261 - Προχωρημένα Μικροοικονομικά

ΟΙΚ415 - Θεωρία Παιγνίων

ΟΙΚ651 - Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

 

Παλαιότερες Διδακτικές Υποχρεώσεις:

ΟΙΚ301 - Θέματα Μικροοικονομικών

ΟΙΚ223 - Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 

ΟΙΚ312 - Βιομηχανική Οργάνωση

ΟΙΚ362 - Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Τομείς Έρευνας:

 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Πολιτική Οικονομία
 • Πειραματικά Οικονομικά
 • Οικονομικά της Πληροφόρησης
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Βιομηχανική Οργάνωση.

Coordination with preferences over the coalition size (with Philippos Louis, Orestis Troumpounis and Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2022), 194, 105-123

Noisy Persuasion (with Elias Tsakas), Games and Economic Behavior (2021), 130, 44-61

Stress-Testing the Runoff Rule in the Laboratory (with Dimitrios Xefteris), Games and Economic Behavior (2021), 128, 18-38

Information Aggregation with Runoff Voting (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Theory (2021), 191, 105130

Resisting Persuasion (with Elias Tsakas and Dimitrios Xefteris), Economic Theory (2021), 72, 723-742

Social Capital, Communication Channels and Opinion Formation (with Christos Mavridis), Social Choice and Welfare (2021), 56, 635-678

Vote trading in power-sharing systems: A laboratory investigation (with Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros), The Economic Journal (2021), 131, 1849-1882

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435

Profile Information

Studied in the Engineering School of University of Patras (Civil Engineering Department, 2004-09) and then moved to Madrid, Spain for postgraduate studies in Economic Analysis (Universidad Carlos III de Madrid, 2009-11), where he also completed his PhD thesis that focused on the study and analysis of social networks (Universidad Carlos III de Madrid, 20011-14). Subsequently, worked for one year as Postdoctoral Reseacrh Fellow in Singapore (SUTD-MIT international Design Center at Singapore University of Technology and Design, 2014-15) and since 2015 he has been a faculty member at the Department of Economics at University of Cyprus.

He is a founding member of UCY LExEcon, the Laboratory for Experimental Economics at the University of Cyprus.

 

Current Teaching:

ECO251 - Topics in Microeconomics

ECO261 - Advanced Microeconomics

ECO415 - Game Theory

ECO651 - Microeconomic Analysis II

 

Past Teaching:

ECO301 - Topics in Microeconomics

ECO223 - Mathematics for Economics II

ECO312 - Industrial Organization

ECO362 - Structure and Strategy of Firms

 

Curriculum Vitae

Research Fields:

 • Microeconomic Theory
 • Political Economy
 • Experimental Economics
 • Information Economics
 • Social and Economic Networks
 • Industrial Organization

Coordination with preferences over the coalition size (with Philippos Louis, Orestis Troumpounis and Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2022), 194, 105-123

Noisy Persuasion (with Elias Tsakas), Games and Economic Behavior (2021), 130, 44-61

Stress-Testing the Runoff Rule in the Laboratory (with Dimitrios Xefteris), Games and Economic Behavior (2021), 128, 18-38

Information Aggregation with Runoff Voting (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Theory (2021), 191, 105130

Resisting Persuasion (with Elias Tsakas and Dimitrios Xefteris), Economic Theory (2021), 72, 723-742

Social Capital, Communication Channels and Opinion Formation (with Christos Mavridis), Social Choice and Welfare (2021), 56, 635-678

Vote trading in power-sharing systems: A laboratory investigation (with Dimitrios Xefteris and Nicholas Ziros), The Economic Journal (2021), 131, 1849-1882

On Decay Centrality, The B.E. Journal of Theoretical Economics (2019), 19(1)

The Effect of Entry on R&D Networks (with Emmanuel Petrakis), The RAND Journal of Economics (2018), 49(3), 706-750

Electoral Competition with Third party Entry in the Lab (with Dimitrios Xefteris), Journal of Economic Behavior and Organization (2018), 148, 121-134

Diffusion by Imitation: The Importance of Targeting Agents, Journal of Economic Behavior and Organization (2017), 139, 118-151

Beatable Imitation in Symmetric Games with Perturbed Payoffs, Mathematical Social Sciences (2015), 74, 34-40

Imitating the Most Successful Neighbor in Social Networks, Review of Network Economics (2013), 12(4), 403-435