Τηλ. +357 22892901, Τηλεομ. +357 22894439, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δρ. Αθανασιάδης Αντρέας  Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας Διδασκαλία Αγγλικών ως ξένη και δεύτερη γλώσσα, χρήση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία γλωσσών, κοινωνιολογικές πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, μεταφραστικές μελέτες, ακαδημαϊκή γραφή, μεταποικιοκρατία. "Διαδικτυακή διδασκαλία" και "Τεχνολογικές εξελίξεις στη διδασκαλία γλωσσών".
Γεωργίου Ελένη Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας Διδακτική της γλώσσας, διδασκαλία της Τουρκικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, γλωσσική κατάκτηση, σχεδιασμό διδακτικού υλικού, σχεδιασμό προγραμμάτων και στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας, κοινωνιογλωσσολογία, ανθρωπογλωσσολογία.
Δρ. Zaccagni Gaia Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας Διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένη γλώσσας, διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένη γλώσσα, χρήση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία γλωσσών, κοινωνιολογικές πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, ακαδημαϊκή γραφή, διδασκαλία της Λογοτεχνίας (Νεοελληνικής και Ιταλικής, με έμβαση σε συγκριτικά θέματα και προσεγγίσεις), Μετάφραση (λογετεχνική και ειδικευμένη, μεταφραστικές μελέτες) χρήση της μουσικής για την εκμάθηση γλωσσών, ανάλυση κειμένων.

Dr. Joannidou  Shaunna

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Απόκτηση δεύτερης γλώσσας, Διαδικτυακή μάθησης, Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων σπουδών, Εφαρμογές Web 2.0 στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Dr. Düriye Gökçebağ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας,
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Ανάλυση λαθών, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων σπουδών, Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Εκμάθηση Γλωσσών, Κινητή Μάθηση.
Κλεάνθους Αγγέλα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Εκμάθηση Γλωσσών, Χρήση Εφαρμογών Web 2.0 στην Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Διαδικτυακή Μάθηση, Συνεργατική Μάθηση Γλωσσών, Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.
Δρ. Κυπριανού Μαριάννα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Απόκτηση Δεύτερης
Γλώσσας, Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Διδασκαλία Προφοράς των Αγγλικών, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.
Νικηφόρου  Ελένη Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Μικτή μάθηση, Ηλεκτρονική μάθηση, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, Επαγγελματική ανάπτυξη , Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς.
Δρ. Τσουρής Κωνσταντίνος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό H παιδαγωγική της συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία Αγγλικών για Ειδικούς/Επαγγελματικούς Σκοπούς. Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας και ανάπτυξη υλικού για Αγγλικά για Ειδικούς/Επαγγελματικούς Σκοπούς. Προοπτικές του Κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στη διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας. Εγκάρσιες δεξιότητες για εργοδότηση (έντυπα/ψηφιακά βιογραφικά, συνεντεύξεις, προφορική/γραπτή επικοινωνία, ετοιμασία πορτφόλιο).
Δρ.Πελεκανή  Χρύσω Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας, Σχεδιασμός και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού για την εκμάθηση Τουρκικών για τα επίπεδα (Α1-Γ2), Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκμάθησή της Τουρκικής γλώσσας, Μικτή μάθηση – Διαδικτυακή διδασκαλία, Συγκριτική και Περιγραφική γλωσσολογία (Tούρκικα/Ελληνικά/Ρώσικα, Κυπριακή Τουρκική/Κυπριακή Ελληνική, Ρομανί/Γκουρμπέτσια), Γλωσσικές Επαφές-Διαλεκτολογία, Θεωρία της Μετάφρασης.
Δρ. Molina Muñoz Fedro JesusMolina Muñoz Fedro Jesus Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και Επεξεργασία Γλωσσών./ Απόκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας./ Διαδικτυακή και ηλεκτρονική μάθηση και διδασκαλία. /Διαδικτυακή αξιολόγηση. /Εφαρμογές Web 2.0 στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών. /Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για την Διδασκαλία και Αξιολόγησης Ξένων Γλωσσών / Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα./ Νεοελληνική λεξικογραφία./ Η Σημασία της Ελληνικής Γλώσσας στον Ισπανικό Πολιτισμό./ Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Λαϊκή Ελληνική πίστη./ Τελετές, Έθιμα και Παραδόσεις του Ελληνικού Καρναβαλιού./ Η Παρουσία και η Σημασία του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας στην Ισπανία και στον Ισπανόφωνο Κόσμο. /Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας.
Δρ. Ρεγγίνου Ναταλία Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες μεθόδους και μεθοδολογίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας. Διδασκαλία η οποία βασίζεται στην διεκπεραίωση εργασιών. Εφαρμοσμένη ψυχογλωσσολογία. Διδασκαλία προϋπηρεσιακής.
Jammet Françoise Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διδασκαλία γαλλικών ως ξένης γλώσσας, επαγγελματική ανάπτυξη, σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεις CECRL και DELF-DALE, διδασκαλία γαλλικών σε ενήλικες μετανάστες μετανάστες (français langue d'intégration)