Τομέας Προώθησης και Προβολής - Πρυτανεία
 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την προβολή και διεξαγωγή εξειδικευμένων εκδηλώσεων και διασκέψεων τύπου, καθώς και την προβολή του ερευνητικού έργου και άλλων δραστηριοτήτων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και του Πανεπιστημίου εν γένει. Περαιτέρω ενεργεί ως πηγή πληροφόρησης του Τύπου για θέματα που αφορούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και παρέχει τη δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης σε άρθρα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο.
 
Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για το διμηνιαίο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων και την ιστοσελίδα Δημοσίων Σχέσεων (http://ucyweb.ucy.ac.cy/pr/index.php/el/), η οποία περιέχει τις Ανακοινώσεις Τύπου και τα τελευταία νέα του Πανεπιστημίου, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε εκδηλώσεις, εκδόσεις, εμπειρογνώμονες και δωρητές. Στην ιστοσελίδα υπάρχει και η ενότητα Άρθρα/Ομιλίες, όπου καταχωρούνται άρθρα και ομιλίες του ακαδημαϊκού προσωπικού.
 
Αναλαμβάνει επίσης την έκδοση εξειδικευμένων εντύπων, όπως είναι η "Κοινότητα" κ.ά.