Τηλ. +357 22892960/80, Τηλεομ. +357 22895056, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πύλα Παναγιώτα Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία – Αρχιτεκτονική Ιστοριογραφία και Περιβαλλοντική Ιστορία
Φωκάς Κ. Μάριος Καθηγητής Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ενοποιημένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Δομικές Κατασκευές και Οικοδομικός Σχεδιασμός, Κινητικές Κατασκευές, Αντισεισμική Μηχανική.
Σαββίδης Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αειφόρος Αστικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπτυξη
Στρατής Σωκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικός Σχεδιασμός και Θεωρία, Αρχιτεκτονική ως Κριτική Αστική Πρακτική, Πολιτικές διαστάσεις Αρχιτεκτονικής, Πόλεις και Μεταμορφώσεις Συγκρούσεων, Αστικά Κοινά, Ακτιβισμός.
Φιλοκύπρου Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Συντήρηση, Αναβίωση, Συνθετικές Επεμβάσεις
Χαραλάμπους Νάτια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονική Έρευνα και Σχεδιασμός, Αστικός αποκλεισμός και ανισότητες, Αστική μορφή και κοινωνικές διαστάσεις, Παιδαγωγική της Αρχιτεκτονικής 
Χατζηχρίστος Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Θεωρία, Εκπαίδευση, Ανάλυση Χώρου και Χρήσης, Αρχιτεκτονική Σύνθεση
Μιχαήλ Αιμίλιος Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ενοποιημένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Κοντοβούρκης Οδυσσέας Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας, Ψηφιακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή.
Αβραμίδης Κωνσταντίνος Λέκτορας Έρευνα διαμέσω του σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική επικοινωνία, Τέχνη και αστικός χώρος, Οπτικός πολιτισμός, Πολιτισμικά τοπία
Ιακώβου Πόπη Λέκτορας Μέσα Επικοινωνίας στην Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική και Περφόρμανς: Θεωρία και Πρακτική
Αρχιτεκτονική και Κινούμενη Εικόνα
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
%MCEPASTEBIN%