Τηλ. +357 22893870/4302, Τηλεομ. +357 22894490, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Βουτουρής Παντελής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Hinterberger Martin Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Καρυολαίμου Μαριλένα Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογία, Πολυγλωσσία, Γλωσσική πολιτική & γλωσσικός σχεδιασμός, Αναβίωση γλωσσών, Διδασκαλία απειλούμενων γλωσσών
Σαμουήλ Αλεξάνδρα Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Χατζηπαναγιώτη Ιουλία Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Αγγουράκη Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Αθανασοπούλου Αφροδίτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Γιαννούλη Αντωνία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Κατσογιάννoυ Μαριάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Κωνσταντίνου Σταυρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Παπαδάκη Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Παπαλεοντίου Ελευθέριος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Πουργούρης Μαρίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Μαίρη Ρούσσου-Sinclair Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Νεοελληνική Φιλολογία
%MCEPASTEBIN%