Τel. +357 22892250/80/48, Fax + 357 22895081, Ιστοσελίδα
 

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γιαπιντζάκης Ιωάννης Καθηγητής Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Κάσινος Σταύρος Καθηγητής Τυρβώδης Ροή Ρευστών, Μαγνητοϋδροδυναμική και Αεροδυναμική, υπολογιστική ρευστοδυναμική βιοϊατρικών ροών
Κυράτση Θεοδώρα Καθηγήτρια   Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Γρηγοριάδης Δημοκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Μεταφορά Θερμότητας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ζερβός Ματθαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Ημιαγωγικές Διατάξεις και Υλικά, Νανοτεχνολογία
Κρασιά Χριστοφόρου Θεοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών: Πολυμερή/Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
Κυπριανού Αντρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Γραμμική και Μη Γραμμική Δυναμική και Ταλαντώσεις. Επεξεργασία σήματος και εφαρμογές.
Λουκά Λουκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Μοντελοποίηση Δυναμικών Φυσικών Συστημάτων, Ρομποτική Αξιολόγηση και Αποκατάσταση, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Οχημάτων, Δυναμική Πολλαπλών Στερεών Σωμάτων, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Βοήθεια Υπολογιστή
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβιομηχανική, Παθοφυσιολογία του καρκίνου, μεταφορά φαρμάκων σε καρκινικούς όγκους, νανοϊατρική
Ρέμπχολτς Κλάους Αναπληρωτής Καθηγητής Υλικά και Τεχνολογία Επιφανειών, κατασκευαστικές Διεργασίες
Βαβουράκης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Μηχανική Στερεού Μέσου, Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Εφηρμοσμένη Μηχανική κι Εμβιομηχανική, Μαθηματική μοντελοποίηση, Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων
Χριστοφόρου Ευτύχιος Επίκουρος Καθηγητής Ρομποτική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Πολίτης Ντένις Λέκτορας Υλικά και κατασκευαστικές διεργασίες
Συράκος Αλέξαντρος Λέκτορας Μη-Νευτώνεια ρευστομηχανική και ρεολογία, Υπολογιστική Ρευστομηχανική
Τζεράνης Δημήτριος Λέκτορας Βιοϊατρική μηχανική, βιοϋλικά, αναγεννητική ιατρική, συστήματα ανακάλυψης φαρμάκων, απεικόνιση και φασματοσκοπία φθορισμού