Τηλ. +357 22892700, Τηλεομ. +357 22892701, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωργίου Χρύσης Καθηγητής Κατανεμημένος και Παράλληλος Υπολογισμός (Θεωρία και Πρακτική), Ανοχή Σφαλμάτων και Αξιοπιστία, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δυναμικά Υπολογιστικά Περιβάλλοντα
Δημόπουλος Γιάννης Καθηγητής Tεχνητή Νοημοσύνη, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προγραμματισμός Δράσης, Μη-μονοτονική Συλλογιστική, Ικανοποίηση Περιορισμών
Δικαιάκος Δ. Μάριος Καθηγητής Δικτυοκεντρικός Υπολογισμός, Με Έμφαση στους Υπολογισμούς Πλέγματος, Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών, Κινητός Υπολογισμός
Κάκας Α. Αντώνης Καθηγητής Tεχνητή Νοημοσύνη, Γνωστικά Συστήματα, Μηχανική Μάθηση, Υπολογιστική Βιοεπιστήμη
Κεραυνού-Παπαηλιού Ελπίδα Καθηγήτρια Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική, Διαγνωστικά Συστήματα,
Χρονικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική (χρονική αφαιρετικότητα δεδομένων), Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων στην Ιατρική/Χρονική Εξόρυξη Δεδομένων, Υβριδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
Μαυρονικόλας Μάριος Καθηγητής Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Κατανεμημένος και Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Παπαδόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολογισμός στο Νέφος, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονική Υγεία,
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τεχνολογίες Λογισμικού και Διαδικτύου
Παττίχης Σ. Κωνσταντίνος Καθηγητής Ανάπτυξη ΄Εξυπνων Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Επεξεργασία και Ανάλυση Σήματος και Εικόνας και Τηλεματική, με ΄Εμφαση στις Ιατρικές Εφαρμογές
Πιτσιλλίδης Ανδρέας Καθηγητής Σταθερά και Κινητά / Ασύρματα Δίκτυα, Διαδίκτυο των
Πραγμάτων και του Ιστού των Πραγμάτων, Προσαρμογή και εφαρμογή θεωρίας ελέγχου, τεχνικές εμπνευσμένες από τη φύση, και υπολογιστική νοημοσύνη για επίλυση προβλημάτων στα δίκτυα επικοινωνιών.
Φιλίππου Άννα Καθηγήτρια Θεωρία Παράλληλου Υπολογισμού, Τυπικές Μέθοδοι για Προδιαγραφή, Επαλήθευση και Ανάλυση Συστημάτων, Συστήματα Τύπων, Ιδιωτικότητα
Χριστοδούλου Χριστάκης Καθηγητής Υπολογιστική και Γνωστική Νευροεπιστήμη, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Μάθηση
Χρυσάνθου Γιώργος Καθηγητής Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Αθανασόπουλος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Ασφάλεια Συστημάτων και Ιδιωτικότητα
Βασιλείου Βάσος Αναπληρωτής Καθηγητής Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), Αρχιτεκτονικές Δικτύων Νέας Γενεάς, Κινητά Δίκτυα, Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα Αισθητήρων, Ασφάλεια Δικτύων, Έξυπνα Συστήματα (Έξυπνη Πόλη, Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνη Ενέργεια)
Ζεϊναλιπούρ Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείριση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα: Διαχείριση Δεδομένων από Κινητές Συσκευές και Αισθητήρες, Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων σε Παράλληλες και Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές, Διαχείριση Χώρο-Χρονικών Δεδομένων, Διαχείριση Δικτυακών και
Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων, Δεδομένα σε Εφαρμογές Πληθοπορισμού, Δεδομένα Εσωτερικών Χώρων και Διαχείριση Ιδιωτικότητας.
Καπιτσάκη Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Eπαναχρησιμοποίηση Λογισμικού, Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού, Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, Τεχνολογίες Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας, Εφαρμογές με επίγνωση Συγκειμένου, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Υπολογιστική Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες.
Πάλλης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Διαδικτυακός υπολογισμός, Υπολογιστικές Νεφέλες,  Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Κοινωνικά Δίκτυα
Σαζεΐδης Γιάννος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μορφές Γράφων Υπολογισμού, Ιεραρχία Μνήμης, Πολυπυρήνες, Ισχύς, Θερμοκρασία, Πρόβλεψη
Αριστείδου Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Γραφικά Υπολογιστών, 3Δ απεικόνιση χαρακτήρα, Καταγραφή κίνησης, Ανάλυση και σύνθεση 3Δ κίνησης
Βώλος Χάρης Επίκουρος Καθηγητής Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό συστήματος, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Συστήματα μη πτητικών μνημών
Πιερής Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Θεωρία βάσεων δεδομένων με έμφαση στα αβέβαια δεδομένα, αναπαράσταση γνώσης και συλλογισμό και λογική στην Πληροφορική