Τηλ. +357 22892240, Τηλεομ. +357 22892260, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωργίου Γεώργιος Καθηγητής Ηλιακή Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Έξυπνα Δίκτυα, Ενσωμάτωση στο Δίκτυο, Διαδικασίες Πλάσματος, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Έλληνας Γεώργιος Καθηγητής Τηλεπικοινωνίες, Οπτικά Συστήματα και Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Έξυπνα Δίκτυα Μεταφορών.
Ιεζεκιήλ Σταύρος Καθηγητής  Φωτονική, Οπτικές Τηλεπικοινωνίες, και Μικροκυματική Τεχνολογία
Παναγιώτου Χρίστος Καθηγητής Δίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Ευφυή Συστήματα
Πίτρης Κωνσταντίνος Καθηγητής Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διαγνωστικές Μέθοδοι, Οπτική και Βιοϊατρική Απεικόνιση
Πολυκάρπου Μάριος Καθηγητής Ευφυή συστήματα, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Αυτόματη Διάγνωση Σφαλμάτων, Παρακολούθηση και Έλεγχος Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας
Χαραλάμπους Δ. Χαράλαμπος Καθηγητής Στοχαστικά Συστήματα, Στοχαστικά Συστήματα Βέλτιστου Ελέγχου, Θεωρία Παιγνίων, Θεωρία Πληροφορίας Στοχαστικών Συστημάτων, Ευφυή συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα, Εφαρμογές
Χατζηκωστής Χριστόφορος Καθηγητής Κωδικοποιημένα Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων, Σχεδιασμός Αξιόπιστων Συστημάτων και Δικτύων, Παρακολούθηση και Έλεγχος Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων, Συστήματα Διακριτών Συμβάντων
Γεωργίου Ιούλιος Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροηλεκτρονικά, Αναλογικά και Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Αισθητήρες, Βιοιατρικά Ηλεκτρονικά
Θεοχαρίδης Θεοχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Αντίληψη και Διεπαφή Ανθρώπου-Υπολογιστών, Ευφυές Υλικό Υπολογιστών, Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα
Κρικίδης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες, Ευφυή Δίκτυα, Δίκτυα συνεργασίας, Θεωρία της πληροφορίας, Φυσικό στρώμα
Μιχαήλ Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού, Επαλήθευσης και Ελέγχου Ψηφιακών Συστημάτων και Κυκλωμάτων, Σχεδιασμός για Ελεγξιμότητα, Αξιοπιστία και Ανοχή Σφαλματών Ψηφιακών Συστημάτων, Γραφοθεωρία και (Παράλληλοι) Αλγόριθμοι για εργαλεία αυτοματοποίησης.
Νικόπουλος Χρυσόστομος Αναπληρωτής  Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αρχιτεκτονικές Δικτύων-Σε-Μικροκύκλωμα, Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων
Χαραλάμπους Α. Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Ηλεκτρική Ενέργεια, Συστήματα Γειώσεων & Αντικεραυνική Προστασία, Διαχείριση κινδύνου και ασφάλειας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
Ανδρέου Χρυσάφης Επίκουρος Καθηγητής Νανοτεχνολογία και νανοϊατρική, μοριακή απεικόνιση, μικρορευστοδυναμικά συστήματα, ανάλυση βιορευστών
Μάρκος Α. Αντωνιάδης Επίκουρος Καθηγητής Παθητικές και ενεργές κεραίες, RF/μικροκυματικά κυκλώματα, μετα-υλικά με αρνητικό δείκτη διάθλασης, εμφυτεύσιμες συσκευές και κεραίες για βιοϊατρικές εφαρμογές, βιοϊατρική απεικόνιση, ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), ασύρματη μετάδοση ενέργειας.
Ματθαίος Παντελή Επίκουρος Καθηγητής Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος, Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στο Δίκτυο, έξυπνα Δίκτυα, Αξιοπιστία και Βελτιστοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Ολοκληρωμένη Ανάλυση Συστημάτων
Τιμοθέου Στέλιος Επίκουρος Καθηγητής Βελτιστοποίηση, Μηχανική Μάθηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος Συστημάτων Κρίσιμων Υποδομών, Ευφυή Συστήματα Μεςταφορών, Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών.
Χαραλάμπους Θεμιστοκλής Επίκουρος Καθηγητής Έλεγχος, συντονισμός και βελτιστοποίηση σε κατανεμημένα συστήματα