Τηλ. +357 22894389, Τηλεομ. +357 22894387, Ιστοσελίδα
 
Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ιωάννου Ιωάννης Καθηγητής Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία, Κυπριακή – Ευρωπαϊκή Λογοτενία & Πολιτισμός
Baider Fabienne Καθηγήτρια Γλωσσολογία, Σπουδές Φύλου, Διδασκαλία και εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Σεχάμπ Μαίη Καθηγήτρια Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία - Ευρωπαϊκές Σπουδές – Ευρωπαϊκή Τέχνη και Κινηματογράφος
Kακογιάννη-Ντοά Φρύνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία - Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Χριστιάς Παναγιώτης Aναπληρωτής Καθηγητής Πολιτική, κοινωνική και ηθική φιλοσοφία, Γενική κοινωνιολογία
TOMA BOGDAN IULIAN Επίκουρος Καθηγητής Γαλλική Φιλολογία
Χριστοφή Χριστάκης Λέκτορας Τέχνες-Γράμματα-Πολιτισμός: Γαλλία-Ευρώπη