Τηλ. +357 22892180, Τηλεομ. +357 22895068, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ιακώβου Μαρία Καθηγήτρια Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
Κασσιαvίδoυ Βασιλική Καθηγήτρια Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία
Μαυρογιάννης Θεόδωρος Καθηγητής Αρχαία Ιστορία
Σαρρής Απόστολος Καθηγητής Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές/Γεωφυσική/GIS
Βιώνης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Δεμέστιχα Στέλλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενάλια Αρχαιολογία
Καζαμίας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Κουκά Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου
Νικολάου-Κονναρή Άγγελ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινοκρατούμενος Ελληνισμός
Ολύμπιος Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορία της Δυτικής Τέχνης
Παπαπολυβίου Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Παπασάββας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασική Αρχαιολογία
Παρανή Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Κωνσταντινίδου Νατάσσα Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Σταθακόπουλος Διονύσιος Επίκουρος Καθηγητή  Βυζαντινή Ιστορία
Κοντογεώργης Δημήτριος Μ. Λέκτορας Νεότερη Ελληνική Ιστορία