Τηλ. +357 22892920, Τηλεομ. +357 22892910, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Καπαρδής Ανδρέας Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, Δικαστική Ψυχολογία, Ποινολογία, Ανακριτική, Παραβατικότητα, Σωφρονιστική, Πρόληψη του εγκλήματος, Τροχαία, Τρομοκρατία
Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη Καθηγήτρια Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πληροφορικής, Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εμπράγματο Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο
Χατζημιχαήλ Νικήτας Καθηγητής Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκρικό και Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο, Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου & Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Ιστορία της Δυτικής Νομικής Παράδοσης
Κόμπος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο
Κωνσταντινίδης Αριστοτέλης Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνής Ασφάλεια και Τρομοκρατία, Διεθνές Δίκαιο και Εθνικά Δικαστήρια, Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αντεγκληματική Πολιτική
Παπαδόπουλος Θωμάς  Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών και Εταιρική Διακυβέρνηση, Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.
Παρασκευά Κωστάκης
Επίκουρος Καθηγητής Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συνταγματικό Δίκαιο, Κυπριακό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο
Βλάχου Χαρίκλεια  Λέκτορας Δίκαιο Ενέργειας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο
ανταγωνισμού και ρύθμιση αγορών, Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο
Τσίνας Kωνσταντίνος  Λέκτορας  Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αντεγκληματική Πολιτική, Σχεδιασμός και Κατάστρωση Νομοθεσίας, Νομική και Δικανική Επιχειρηματολογία
Χατζηγιάννη Ιωάννα Λέκτορας Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Δίκαιο Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χατζηπαναγιώτης Μιχάλης Λέκτορας
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αεροπορικό Δίκαιο, Διαστημικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Μεταφορών.