Τηλ. +357 22892600, Τηλεομ. +357 22892601, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Βίδρας Αλέκος Καθηγητής Μιγαδική Ανάλυση
Γεωργίου Γεώργιος Καθηγητής Υπολογιστική Ρεολογία, Ρευστοδυναμική, Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένα Στοιχεία, Υπολογιστική Ωκεανογραφία
Καραγιώργης Ανδρέας Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση, Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Κουμάντος Σταμάτης Καθηγητής Μαθηματική Ανάλυση
Ξενοφώντος Χρίστος
Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένα Στοιχεία
Παπαροδίτης Ευστάθιος Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική
Σαπατίνας Θεοφάνης Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική
Σμυρλής Γιώργος-Σωκράτης  Καθηγητής Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση
Σοφοκλέους Χριστόδουλος Καθηγητής Μαθηματική Φυσική
Στυλιανόπουλος Νικόλαος 
Καθηγητής Μιγαδική Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού
Φωκιανός Κωνσταντίνος Καθηγητής Στατιστική, Χρονοσειρές
Χριστοφίδης Τάσος Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική, Δειγματοληψία, Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης
Μπαξεβάνη Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στοχαστικές διαδικασίες, τυχαία χωρο-χρονικά πεδία, εφαρμοσμένες πιθανότητες
Κυριαζής Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματική Ανάλυση
Μηλάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής
Καθηγητής
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Ελευθέρων Συνόρων, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου
Παλλήκαρος Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής Άλγεβρα
Σαμίου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαφορική Γεωμετρία
Τζιόλας Νίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Αλγεβρική Γεωμετρία
Χαραλάμπους Νέλια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ολική Ανάλυση, Μαθηματική Φυσική
Χριστοφόρου Κλεοπάτρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μερικές Διαφορετικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη
Ανάλυση
Αγαπίου Σέργιος Επίκουρος Καθηγητής Μπεϋζιανά Αντίστροφα Προβλήματα, Υπολογιστική Στατιστική
Ιερωνύμου Εύης Επίκουρος Καθηγητής Αλγεβρική Γεωμετρία, Θεωρία αριθμών
Αναστασίου Αντρέας Λέκτορας Ασυμπτωτική Στατιστική, Προσεγγιστικά Αποτελέσματα για Κατανομές, Ανίχνευση Σημείων Αλλαγής σε Χρονοσειρές
Παπαμιχαήλ Νικόλας Ομότιμος Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση,Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση