Τηλ. +357 22892820, 22892826 Τηλεομ. +357 22895083, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αλεξάνδρου Κωνσταντία Καθηγήτρια Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων
Όθωνος Ανδρέας Καθηγητής Laser και Οπτοηλεκτρονική
Παναγόπουλος Χαράλαμπος Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Ραζής Πάνος Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Χριστοφίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Φυσική
Αρχοντής Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική
Θεοδωράκης Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Ίτσκος Γρηγόριος Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Μουλόπουλος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Πτωχός Φώτιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Σκούρτης Σπύρος Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική και Μοριακή Φυσική
Τούμπας Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Τρυπηνιώτης Θεοδόσης Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
Halil Saka Λέκτορας Πειραματική Φυσική Υψηλής Ενέργειας