Τηλ. +357 22892070/86, Τηλεομ. +357 22895075, Ιστοσελίδα  
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αβρααμίδης Μάριος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Διακίδου Ειρήνη-Άννα Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια Νευροψυχολογία
Παναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Θεωρία και Ιστορία Επιστήμης και Επιστημολογία
Σπανούδης Γεώργιος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Καδιανάκη Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνική Ψυχολογία
Καρεκλά Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παναγιώτης Σταυρινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ψάλτης Χάρης Καθηγητής Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Φάντης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής  
Ζάνος Πάνος Επίκουρος Καθηγητής Νευροφαρμακολογία-Ψυχοφαρμακολογία
Μιχάλης Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ειδικότητα-Μεθοδολογία της Έρευνας
Σιήμη Άντρια Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολική Ψυχολογία
Λόρδος Αλέξανδρος Λέκτορας Κλινικός Ψυχολόγος
Παρασκευόπουλος Ευάγγελος Λέκτορας Γνωστική Νευροεπιστήμη
Γεωργίου Στέλιος Ομότιμος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Δημητρίου Ανδρέας Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Νατσόπουλος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία