Τηλ. +357 22893950, Τηλεομ. +357 22895040, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Θεοχάρης Σταυρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία
Sagaster Börte Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τουρκική Λογοτεχνία
Μιχαήλ Ν. Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανική Ιστορία
Gulshen Sakhatova Επίκουρη Καθηγήτρια Τουρκική Γλωσσολογία/Διδασκαλία Τουρκικής ως Ξένη Γλώσσα/
Τουρκικές γλώσσες σε γραπτά μνημεία
Μούδουρος Νίκος Λέκτορας Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας και Πολιτική/Τουρκοκύπριοι
Ζήνωνας Τζιάρρας Λέκτορας Τουρκική πολιτική και εξωτερική πολιτική, διεθνής πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής
Ahmet Yikik Λέκτορας Τουρκική και Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία