Συμβούλιο Ωκεανογραφικού Κέντρου 
  • Μαρίνα Αργυρού, Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
  • Ζαχαρίας Σιόκουρος, Εκτελεστικός Διευθυντής, CMMI
  • Σπύρος Σφενδουράκης, Ακαδημαϊκός, Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ
  • Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος
  • Γεώργιος Γεωργίου, Ακαδημαϊκός, Διευθυντής Ωκεανογραφικού Κέντρου
 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο  
  • Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (Πρόεδρος)
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Μπαξεβάνη - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης - Τμήμα Χημείας
  • Καθηγητής Πάνος Ραζής - Τμήμα Φυσικής