7 Ιουνίου 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡ. Τ.Υ.-Δ/ΝΤΗ ΓΑΠ ΑΓΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ