Ο Τομέας Προγραμματισμού και Μελετών επιλαμβάνεται των θεμάτων που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό ανάπτυξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, την προώθηση των έργων ανάπτυξης, καθώς και το συντονισμό ή την εκπόνηση και παρακολούθηση των μελετών για τα έργα ανάπτυξης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης του, ο Τομέας Προγραμματισμού και Μελετών λειτουργεί με τρία Γραφεία:
  • το Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης
  • το Γραφείο Μελετών
  • το Γραφείο Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού Έργων
Η οργάνωση και λειτουργία του Τομέα Προγραμματισμού και Μελετών διέπεται από συγκεκριμένη δομή, η οποία εξασφαλίζει τη σωστή επικοινωνία, καθώς και την κατανομή ρόλων και ευθυνών μεταξύ των μελών του Τομέα. Η διάρθρωση του Τομέα, με την αντίστοιχη κατανομή του προσωπικού, παρουσιάζεται στα Οργανογράμματα του Προσωπικού και των Δραστηριοτήτων του Τομέα .
 
Υπεύθυνος Τομέα:
 
 
 
 
Χριστίνα Ζαχαριάδου - Σιερεπεκλή
Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ - Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4208
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Γραμματειακή Yποστήριξη:
 
 
 
Φρύνη Σπύρου
τηλ: 2289 4346
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης
 
Το Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης επιλαμβάνεται των θεμάτων που έχουν σχέση με την προώθηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και τον προγραμματισμό των έργων για την υλοποίηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων θεμάτων όπως αναφέρονται στις επί μέρους δραστηριότητες.
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:
  1. Ενημέρωση / Εφαρμογή Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Πανεπιστημιούπολης
  2. Ενημέρωση / Αναθεώρηση Αναπτυξιακού Προγράμματος
  3. Ετοιμασία Κτηριολογικών Προγραμμάτων Έργων
  4. Έτοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμών / Προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
  5. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων – Έλεγχος, Παρακολούθηση, Ενημέρωση
  6. Προυπολογισμός / Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων – Έλεγχος, Παρακολούθηση, Ενημέρωση
  7. Ενημέρωση / Παρακολούθηση Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ανά Σχολή
  8. Παρακολούθηση Θεμάτων Περιβάλλοντος
  9. Εναλλακτικές Μέθοδοι Υλοποίησης Έργων
  10. Ενημέρωση / Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας Υπηρεσίας
  11. Προβολή Έργου Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνη Γραφείου:
 
 
 
 
Αγγελική Πιλάτη
Μηχανικός ΤΥ - Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4217
ηλ. διεύθυνση:pΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..cy
 
Τεχνική Yποστήριξη:
 
 
 
 
Δόξα Ελευθερίου - Κοντού
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Πολ. Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4221
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
Γραφείο Μελετών
 
Το Γραφείο Μελετών επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν στη μελέτη και επίβλεψη των έργων που αναλαμβάνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης καθώς και των θεμάτων που αφορούν στις μελέτες που αναλαμβάνονται από εξωτερικούς συμβούλους είτε με τη μέθοδο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είτε μέσω άλλης διαδικασίας διαγωνισμού για προσφορά υπηρεσιών. Επιπλέον χειρίζεται άλλα θέματα του ενδιαφέροντος και της εμβέλειας ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αναλύονται στις επί μέρους δραστηριότητες.
 
Στο Γραφείο Μελετών δραστηριοποιείται το Σχεδιαστήριο της Υπηρεσίας το οποίο αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες σχεδίασης των έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υπηρεσιών υποστήριξης κλπ.
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:
  1. Συντονισμός, Παρακολούθηση και Εκπόνηση Μελετών Έργων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
  2. Συντονισμός, Παρακολούθηση Μελετών Έργων που αναλαμβάνονται από Εξωτερικούς Συμβούλους
  3. Παρακολούθηση / Επίβλεψη Έργων που η μελέτη ετοιμάστηκε από ΓΑΠ και Τεχνικές Υπηρεσίες.
  4. Ετοιμασία, Παρακολούθηση, Ενημέρωση Εγγράφων Τυποποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων
  5. Παρακολούθηση / Συντονισμός Εγγράφων Διαγωνισμών και Συμβολαίων Εργολαβίας
  6. Παρακολούθηση / Υποβολή Πολεοδομικών Εγκρίσεων για Έργα του Πανεπιστημίου
  7. Παρακολούθηση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο Μελέτης)
  8. Εμβάθυνση / Ενημέρωση / Εφαρμογή και Διαχείριση θεμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
  9. Τήρηση / Ενημέρωση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου σε λογισμική μορφή
  10. Συντονισμός Εργασιών Σχεδιαστηρίου
                o Σχεδίαση Νέων Μελετών
                o Αρχειοθέτηση Σχεδίων Κτηριακών Εγκαταστάσεων
                o Μεταφορά αλλαγών και ενημέρωση σχεδίων Αρχείου
                o Μετατροπή και Διατήρηση Σχεδίων Εφαρμογής
                o Τήρηση Παραμέτρων Σχεδιασμού Έργων
                o Ετοιμασία Σχεδίων / Χαρτών για την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
                o Ενημέρωση / Εκμάθηση / Χρήση αναβαθμίσεων του λογισμικού σχεδίασης
 
Υπεύθυνος Γραφείου:
 
 
 
Χάρης Αιμιλιανίδης
Μηχανικός ΤΥ - Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4209
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συνεργάτες Μηχανικοί:
 
 
 

Έλενα Βαλανίδου - Αναξαγόρου
Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4222
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεχνική Υποστήριξη:
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Δημητρίου
Τεχνικός Μηχανικός  1ης Τάξης ΤΥ - Πολ. Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4262
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Αγγέλα Χαραλάμπους
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Πολ. Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4276
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τεχνικοί Σχεδιαστές:
 
 
 
 
 
 
 

Νατάσα Αναστασίου - Βασιλείου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Σχεδιαστής
τηλ: 2289 4216
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νίκη Μιχαήλ - Βαρελλά
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Σχεδιαστής
τηλ: 2289 4215
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Γραφείο Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού Έργων
 
Το Γραφείο Διαχείρισης Χώρων και Εξοπλισμού Έργων επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις μελέτες διαμόρφωσης Χώρων και Εξοπλισμού των Εγκαταστάσεων, καθώς και της διαχείρισης, συντονισμού και υλοποίησης των αιτημάτων για αλλαγές που αναλαμβάνει η Υπηρεσία σε Υφιστάμενες Κτηριακές Εγκαταστάσεις.
 
Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου συνοψίζονται πιο κάτω:
  1. Μελέτες Διαμόρφωσης Χώρων
  2. Μελέτες Εξοπλισμού Κτηριακών Εγκαταστάσεων
  3. Διεκπεραίωση Αιτημάτων Διαφοροποιήσεων / Αλλαγών
  4. Συντονισμός / Παρακολούθηση Διαδικασιών Διεκπεραίωσης Αλλαγών
  5. Εξειδικευμένες Μελέτες Χώρων και Εξοπλισμού
  6. Εμπλουτισμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων με Έργα Τέχνης
  7. Κωδικοποίηση Χώρων και Εγκαταστάσεων
Υπεύθυνη Γραφείου:
 
 
 
 
Τατιάνα Μιχαηλίδου - Βλαδιμήρου
Μηχανικός ΤΥ - Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4207
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Συνεργάτες:
 
 
 
 

Χλόη Παπαναστασίου
Μηχανικός ΤΥ - Αρχιτέκτονας
τηλ: 2289 4211
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Τεχνική Υποστήριξη:
 
 
 
 
Δέσπω Καλορκώτη
Τεχνικός ΤΥ - Σχεδιαστής
τηλ: 2289 4218
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.