Ο Τομέας Κατασκευών και Διεύθυνσης Έργων είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της κατασκευής, τη διαχείριση και τη διεύθυνση των κατασκευαστικών έργων του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το στάδιο της προσφοροδότησης και της ανάθεσης της εκτέλεσής τους στον ανάδοχο Εργολάβο, μέχρι και το στάδιο της οριστικής παραλαβής τους εκ μέρους του Πανεπιστημίου.
 
Κύρια αποστολή του Τομέα είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου, μέσα από την παρακολούθηση της ποιότητας, του κόστους και των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των Έργων, καθώς επίσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελούνται.
 
Σε σχέση με τα πεδία αρμοδιότητας και ευθύνης που αφορούν τον Τομέα, λειτουργούν τρία Γραφεία:
  • το Γραφείο Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων
  • το Γραφείο Παρακολούθησης και Επίβλεψης Έργων και
  • το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και Θεμάτων Περιβάλλοντος.

 

Υπεύθυνος Τομέα:
 
 
 
 
Στέλιος Αχνιώτης
Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4245
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Γραμματειακή Yποστήριξη:
 
 
 
Αντιγόνη Ζαχαριάδου
τηλ: 2289 4226
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
Γραφείο Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Συμβολαίων, Αλλαγών και Απαιτήσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:
  • Διαχείριση εγγράφων Συμβολαίων
  • Διαχείριση οικονομικών θεμάτων (Χρηματικής ροής, Αλλαγών, Απαιτήσεων, Πληρωμών και Τελικού Λογαριασμού Έργων)
  • Διαχείριση διαδικασίας επίλυσης διαφορών

 

Υπεύθυνος Γραφείου:
 
 
 
 
Γιαννάκης Γιαννή
Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 2573 / 4247
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
Γραφείο Παρακολούθησης / Επίβλεψης Έργων
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Παρακολούθησης / Επίβλεψης Έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:
  • Οργάνωση Διαχείρισης Έργων
  • Διαχείριση παρακολούθησης κατασκευαστικών εργασιών
  • Επίβλεψη εργασιών και διασφάλιση εφαρμογής σχεδίου ποιότητας
  • Διαχείριση και διασφάλιση εφαρμογής των Συμβάσεων
  • Διαχείριση κινδύνων
  • Διαχείριση της σχέσης με Ανάδοχους
  • Διαχείριση παραλαβής και Διοικητικού Κλεισίματος έργων
  • Διαχείριση παράδοσης έργων προς λειτουργία
  • Σύνταξη Εκθέσεων Αξιολόγησης

 

Υπεύθυνος Γραφείου:
 
 
 
 
Κυθραιώτης Κωνσταντίνος
Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4238
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Συνεργάτης Μηχανικός:
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4232
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
 
 
Τεχνική Υποστήριξη:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άντρη Πολυκάρπου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4290
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Βίκυ Ιωάννου
Τεχνικός Μηχανικός ΤΥ - Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 3107
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γιώτα Παντελή - Χαρμπή
Τεχνικός Μηχανικός - Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής
τηλ: 2289 4204
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Κατασκευής Έργων
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας Κατασκευής Έργων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:
  • Διαχείριση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  • Διαχείριση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στα κατασκευαστικά έργα
  • Διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος κατά την κατασκευή έργων

 

Υπεύθυνος Γραφείου:
 
 
 
 
Στέλιος Ιακωβίδης
Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός
τηλ: 2289 4235
ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.