Το Έργο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στη δημιουργία ενός πυρήνα πληροφόρησης για την ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, προσβάσιμου τόσο στους φοιτητές και ερευνητές της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.
 
Ευρωπαϊκη Ενωση Κυπριακή Δημοκρατία Διαρθωτικά Ταμεία Πανεπιστημιο Κυπρου


LRC 2019 01 LRC 2019 02
LRC 2019 03 LRC 2019 04
LRC 2019 05 LRC 2019 06
LRC 2019 07 LRC 2019 08
 
 
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» (ΚΕΠ)
 
Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους χρήστες στις 5 Δεκεμβρίου 2018.
 
Γενικά Στοιχεία

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» (ΚΕΠ) είναι το αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και εμπεριστατωμένων μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του τόπου. Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους €8.000.000 από την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, καθώς και η ανάθεση του σχεδιασμού στο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel.

Το εντυπωσιακό αυτό έργο με τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του, αναμένεται να γίνει ένα τοπόσημο ξεπερνώντας τα σύνορα της Κύπρου, κατατάσσοντάς το στον παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής. Αναμένεται επίσης να καταστεί σημείο αναφοράς στον τόπο.

Το κτήριο θα στεγάσει 620.000 έντυπους τόμους, πάνω από 190.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 12.000 συνδρομών σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά και πέραν των 180 τίτλων σε βάσεις δεδομένων. Θα διαθέτει περί τις 900 θέσεις μελέτης οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας καθώς και χώρους ομαδικής μελέτης. Όλες οι πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες πληροφόρησης θα είναι προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» (ΚΕΠ) - ως στέγη της γνώσης - με προωθημένη αισθητική, και αξιοποιώντας τη χρήση υψηλής τεχνολογίας αιχμής για την υποστήριξη της λειτουργίας του, θα αποτελεί το ζωτικό σημείο της μελέτης, αναζήτησης και διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας των μελλοντικά 10.000 φοιτητών και του συνόλου της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το κτήριο - ως το κομβικό σημείο της πανεπιστημιούπολης - θα είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις πολύπλευρες και χρήσιμες υπηρεσίες του, εξυπηρετώντας όλους τους επιστήμονες και ερευνητές, πέραν της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο πολυλειτουργικό χώρο, ο οποίος θα στεγάζει σε ένα ενιαίο κτήριο τη Βιβλιοθήκη, τον πυρήνα του Κέντρου Γλωσσών, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης της Διδασκαλίας και την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.

Το κτήριο ως ενιαία οντότητα διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, ιδιαίτερα σχετικών με την πληροφορική και πληροφοριακή υποδομή, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης και το Κέντρο Γλωσσών. Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί τη σύγχρονη τάση στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης διεθνώς.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Έργο αναμένεται να ενισχύσει την ερευνητική δυναμικότητα της χώρας και τις ικανότητες ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

 

Περιγραφή Έργου / Χρήσεις

Το ΚΕΠ χωροθετείται βορειανατολικά της Πανεπιστημιούπολης με τη μορφή ενός νέου γεωγραφικού στοιχείου. Ένας τεχνητός λόφος, παρομοίου σχήματος με τους παρακείμενους στην περιοχή, πέρα από το ρόλο που επιτελεί ως οικοδόμημα, εντάσσεται στο μορφολογικό παιγνίδι του φυσικού τοπίου της περιοχής, σε ένα ανοικτό διάλογο μαζί τους και ιδιαιτέρα του Άρωνα με το χαρακτηριστικό οροπέδιο, που δεσπόζει στη νότια πλευρά, απέναντι από τον ποταμό Καλόγερο. Ο τεχνητός λόφος περιβάλλει το «υπόσκαφο» κτήριο. Το κτήριο ανοίγεται μερικώς προς τα έξω με την νοτιοανατολική και βορειοδυτική όψη να αποτελούν τμήμα του πρανούς του τεχνητού λόφου.

Με μία έγχρωμη μεμβράνη σε αφηρημένη σύνθεση που επικαλύπτει όλα τα πρανή του τεχνητού λόφου και με έναν εντυπωσιακό λευκό θόλο που προβάλλει στο οροπέδιο ως επιστέγασμα, ο Αρχιτέκτονας υπερβαίνει έναν απλοϊκό μιμητισμό του φυσικού τοπίου. Η μεμβράνη εξελίσσεται σε σύστημα ηλιοπροστασίας όταν καλύπτει τις εκτεθειμένες όψεις του κτηρίου.

Ο σχεδιασμός του έργου, με όλα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη βιοκλιματική προσέγγιση (σκιασμός, φυσικός δροσισμός), υπαγορεύεται από τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Κτήριο συνολικού εμβαδού περίπου 15.700τμ αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους).

Ένας βασικός κύλινδρος με τρεις πτέρυγες περιφερειακά διαμορφώνουν την οριζόντια διάταξη.

Εκτός από το αίθριο κεντρικά του κυλίνδρου, ένα περιφερειακό αίθριο χωροθετείται μεταξύ του βασικού κυλίνδρου και των τριών πτερύγων.

Ο βασικός κύλινδρος που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη αναπτύσσεται σε πέντε επάλληλους ομόκεντρους δακτύλιους πέριξ του κεντρικού αιθρίου είναι διαμέτρου 40μέτρων. Τα αναγνωστήρια όλων των επιπέδων, πλην του 3ου ορόφου, χωροθετούνται στην εσωτερική ζώνη των δακτυλίων προς το κεντρικό αίθριο, ενώ τα βιβλιοστάσια χωροθετούνται στην εξωτερική ζώνη των δακτυλίων. Στο τελευταίο επίπεδο (3ος όροφος) ολόκληρος ο δακτύλιος φιλοξενεί ένα μεγάλο αναγνωστήριο που εκτονώνεται στο οροπέδιο του λόφου σε ύψος 14 μέτρων από το έδαφος.

Εκτός από τα αναγνωστήρια περιμετρικά του κεντρικού αιθρίου, 31 μικροί χώροι για ομαδική μελέτη (γυάλινοι κύβοι) εφάπτονται στην εξωτερική περιφέρεια του κυλίνδρου «αιωρούμενα» μέσα στο εξωτερικό αίθριο.

Οι τρεις πτέρυγες φιλοξενούν εργαστήρια υπολογιστών, χώρους διδασκαλίας, τη διοίκηση, άλλους χώρους εξειδικευμένης χρήσης, και χώρους λειτουργικής υποστήριξης του κτηρίου.

Η οροφή της Βιβλιοθήκης (ολόκληρο το κυλινδρικό σχήμα), καλύπτεται από ένα διαφώτιστο θόλο. Η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κατασκευή, διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα διαχέει το φυσικό φως στο μεγάλο αναγνωστήριο του 3ου ορόφου σε ελεγχόμενο επίπεδο για την οπτική άνεση των χρηστών.

Στην κορυφή του θόλου, ένας ηλιοστάτης διαμέτρου 5 μέτρων θα κατευθύνει κατακόρυφα μία δέσμη φωτός μέχρι και το χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου. Ο ηλιοστάτης είναι μία περιστρεφόμενη εξειδικευμένη κατασκευή με περιστρεφόμενες περσίδες και φωταγωγό οροφής. Το φυσικό φως θα διαχέεται σε όλα τα αναγνωστήρια των χαμηλότερων επιπέδων μέσω ανάκλασης της δέσμης φωτός στην επιφάνεια ενός κώνου ύψους 24 μέτρων, που θα είναι χωροθετημένος στο κέντρο του εσωτερικού κεντρικού αίθριου.

 

Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής

Σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι περίπου 16.000 τ.μ.

 

Περίοδος Κατασκευής Έργου

Ο σχεδιασμός του Έργου συμπληρώθηκε το 2010 και στη συνέχεια προκηρύχθηκε Διαγωνισμός για την ανέγερση του, ο οποίος έληξε στις 30 Μαρτίου 2011. Για την Κυρίως Εργολαβία υποβλήθηκαν δέκα (10) Προσφορές. Το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε Δημόσιο Άνοιγμα Προσφορών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Έργο κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία των εταιρειών J&P και J&P Avax Joint Venture. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 έχει υπογραφεί η συμφωνία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την Κύρια Εργολαβία Οικοδομικού Συμβολαίου για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Έργου και στα τέλη Σεπτεμβρίου έχει υπογραφεί η συμφωνία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τις Διορισμένες Υπεργολαβίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Προμήθειας & Εγκατάστασης Ανελκυστήρων.

Οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2018.

 

Τελική Δαπάνη Έργου

Η τελική δαπάνη για την ανέγερση του Έργου ανήλθε στο ποσό των €45.000.000 (περιλ. ΦΠΑ).  

 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», έχει ανατεθεί στους πιο κάτω:
 
Κύριος Εργολάβος:
 
J&P και J&P Avax Joint Venture
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
Telmen Ltd - A. Eracleous Ltd Joint Venture
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
Telmen Ltd
 
Υπεργολάβος Ανελκυστήρων:
 
ΚΟΝΕ Elevators Cyprus Ltd