Εκτύπωση
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. UCY-2020-038-CDO ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
2017_UCY MEDICAL SCHOOL GEOTECHNICAL REPORT_GR
 
2017_UCY MEDICAL SCHOOL GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT_EN
 
2004Feb_Geotechnical Investigation Report_Site 4
 
2004Nov_Geotechnical Investigation General Report
 
-------------------------
 
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. UCY-2019-026-CDO
 
 
GENERAL GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT_NOV. 2004
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT_BIO-CTF3_JUNE 2015