Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας – Φάση 1α αποτέλεσε αντικείμενο του 2ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2003.
 
SRA GENERAL VIEW SRA VIEW 1 SRA VIEW 2  
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους μελετητές Χρυσάνθου & Παπαχρίστου (Χ Η Χρυσάνθου και Συνεργάτες)
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες:
 
Χρυσάνθου & Παπαχρίστου (Χρύσανθος Χρυσάνθου & Ηρακλής Παπαχρίστου)
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Λ. Χατζηγεωργίου
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
Μιτσίδης, Σαμουήλ & Συνεργάτες
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Γιάννος Ζεμπύλας & Συνεργάτες
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
Ηλίκκος Μ. Κυριάκου
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Οι Κτηριακές Εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα 14 ανεξάρτητων κτηρίων.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει 208 ατομικά δωμάτια σε τρεις βασικούς τύπους, καθώς και κοινόχρηστους και άλλους χώρους λειτουργικής υποστήριξης (καθιστικό, πλυντήριο, ταχυδρομείο, γραφείο εξυπηρέτησης ενοίκων κλπ) που κατανέμονται σε 12 και 2 αντίστοιχα επιμέρους κτήρια.
 
Τύποι μονάδων /δωματίων
 
Τύπος Α (48 δωμάτια)
Η κάθε μονάδα/δωμάτιο διαθέτει χώρο υγιεινής με αποκλειστική χρήση. Σε κάθε 12 μονάδες αντιστοιχεί ένας κοινόχρηστος χώρος καθιστικού με κουζίνα.
 
Τύπος Β (144 δωμάτια)
Η κάθε μονάδα/δωμάτιο διαθέτει νιπτήρα με αποκλειστική χρήση. Σε κάθε 8 μονάδες αντιστοιχούν κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής και ένας κοινόχρηστος χώρος καθιστικού με κουζίνα.
 
Τύπος Γ & Γ΄(16 δωμάτια τύπου διαμέρισμα)
Κάθε 2 μονάδες/δωμάτια διαθέτουν κοινόχρηστο χώρο υγιεινής και κουζίνα.
4 από το σύνολο των 16 δωματίων (2 ισόγεια διαμερίσματα) είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
Τα δωμάτια είναι χωροθετημένα σε 3 κτηριακές ενότητες.
Η 1η ενότητα με 4 κτήρια περιλαμβάνει τα δωμάτια τύπου Α.
Η 2η ενότητα με 5 κτήρια περιλαμβάνει τα δωμάτια τύπου Β.
Η 3η ενότητα με 3 κτήρια περιλαμβάνει τα δωμάτια τύπου Γ.
 
Η οργανική σύνδεση των δύο ενοτήτων (1η & 2η), τόσο μεταξύ τους όσο και με τα επιμέρους κτήρια, επιτυγχάνεται με εξωτερικούς διαδρόμους/πορείες και ράμπες κυκλοφορίας. Οι πορείες αυτές, που αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής έκφρασης του έργου.
Η ανάπτυξη συμπληρώνεται με τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με επίκεντρο την κεντρική πλατεία.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Έργου ανέρχεται στα 12358 τμ. και το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
 
Κτήριο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου ¹ (τμ) Μικτό Εμβαδόν Κτηρίου ² (τμ) Εμβαδόν Ημιυπαίθριων Χώρων ³(τμ) Συνολικό Εμβαδό ⁴ (τμ)
SRA 00 - 119 4892 5011
SRA 01 469 945 159 1104
SRA 02 388 649 87 736
SRA 03 399 660 88 748
SRA 04 399 660 88 748
SRA 05 635 1064 193 1257
SRA 06 196 377 51 428
SRA 07 212 396 51 447
SRA 08 228 416 52 468
SRA 09 258 429 55 484
SRA 10 100 156 14 170
SRA 11 141 211 14 225
SRA 12 141 218 14 232
SRA 13 51 68 - 68
SRA 14 137 232 - 232
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3754 6600 5758 12358
 
1 Δεν συμπεριλαμβάνονται κλιμακοστάσια, διάδρομοι, χώροι υποδοχής, χώροι για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τοιχοποιίες
2 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κλειστοί χώροι
3 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί καλυμμένοι χώροι
4 Αφορά το σύνολο τυ μικτού και ημιυπαίθριων χώρων