Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός του Κτηρίου των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 02 αποτέλεσε αντικείμενο του 5ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο οποίος περιλάμβανε τόσο το συγκρότημα των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 02 όσο και τις Εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Ο Διαγωνισμός διεξήχθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002.
 
 
FEB-CTF02 VIEW 1 FEB-CTF02 VIEW 2
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού απονεμήθηκε στους μελετητές Αλέκος Γαβριηλίδης και Μελετητική & Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονας:
 
 
Αλέκος Γαβριηλίδης και Μελετητική & Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη
Ε.Π.Ε.
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Λ. Χατζηγεωργίου, Α. Χαχολιάδης
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
GEMAC
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Ζηνιέρης και Ηλιοφώτου (MELTEC)
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
JMV QS Services
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Οι Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας ΧΩΔ 02 αποτελούνται από χώρους διδασκαλίας και αμφιθέατρα διαφόρων μεγεθών και χωρητικότητας, με έμφαση στο μεγάλο αμφιθέατρο των 250 θέσεων, περιλαμβάνουν κυλικείο εξυπηρέτησης φοιτητών καθώς και γραφειακούς χώρους για το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Το Κτήριο παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι 2320 ατόμων.
 
Το κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 02 όπως επίσης και τα δύο κτήρια της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ενώνονται μεταξύ τους με μια διαγώνια στεγασμένη υπαίθρια πορεία, που αποτελεί κυρίαρχο αρχιτεκτονικό στοιχείο οργάνωσης της κίνησης στην όλη σύνθεση. Το συγκρότημα αναπτύσσεται κυρίως σε τέσσερα επίπεδα ενώ περιλαμβάνει επιπλέον υπόγειο χώρο με βοηθητικές
εγκαταστάσεις.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Κτηρίου ανέρχεται στα 8331 τ.μ. όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
Ωφέλιμο Εμβαδόν
Κτηρίου *
(τμ)
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων
Χώρων
(τμ)
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
ΧΩΔ 02 3.585 7.637 694 8.331
 
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και οι τοιχοποιίες.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου έγινε τον Αύγουστο του 2006 και η ολοκλήρωσή τους έγινε τον Απρίλιο του 2010. Το Κτήριο λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2010.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου συμπεριλαμβανομένου και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ανήλθε στο ποσό των €24.000.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η Εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Cybarco PLC
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd A Eracleous Ltd Joint Venture
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd