• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
    • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
    • Φιλοσοφική Σχολή
    • Πολιτιστικό Κέντρο
    • Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση 2
    • Κτήρια Χώρων Διδασκαλίας IV και