30  Μαρτίου 2021

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ - ΦΑΣΗ Β’ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αρ. Διαγωνισμού: UCY-2021-021-CDO 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου - Ανοικτός διαγωνισμός χωρίς προεπιλογή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του οράματος για τη δημιουργία μιας Έξυπνης και Πράσινης Πανεπιστημιούπολης, υλοποιεί την προκήρυξη διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τις Φοιτητικές Εστίες – Φάση Β’ στην Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Αθαλάσσας, στη Λευκωσία.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, να εξασφαλίσει για το έργο των Φοιτητικών Εστιών Β’ στην Πανεπιστημιούπολη, την καλύτερη δυνατή πρόταση και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα, την εκπόνηση και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου, ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Σαφήνεια κεντρικής ιδέας
  • Ποιότητα αρχιτεκτονικής πρότασης - Τυπολογία οργάνωσης φοιτητικών εστιών
  • Ένταξη στην Πανεπιστημιούπολη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο
  • Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου
  • Βιωσιμότητα - περιβαλλοντική, ενεργειακή προσέγγιση σε συσχετισμό με την υιοθέτηση των ζητούμενων «έξυπνων» συστημάτων αλλά και των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
  • Κατασκευή - υλικότητα - τυποποίηση - απαιτούμενη συντήρηση
  • Προϋπολογισμός

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής:
Πανδώρα Τσεριώτου – Πρόεδρος – Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Χρήστος Χατζηχρίστος – Μέλος – Αρχιτέκτονας – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Μωραϊτης – Μέλος – Αρχιτέκτονας από το εξωτερικό (εισήγηση Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης)
Μάικ Σέρωφ – Μέλος – Αρχιτέκτονας από το εσωτερικό (εισήγηση Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης)
Μάριος Χριστοδουλίδης – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Χάρης Χατζηβασιλείου – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
Βάσος Ολύμπιος – Μέλος – Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΚ / Διευθυντής Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.

Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες, με τα ακόλουθα Βραβεία και διακρίσεις:
Α’ Βραβείο €80.000
Β’ Βραβείο €60.000
Γ’ Βραβείο €40.000
Δύο Έπαινοι €15.000 έκαστος

Λεπτομέρειες ∙ Χρονοδιάγραμμα
Χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα Έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: μέχρι 29 Ιουνίου 2021
Τόπος διάθεσης Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Μόνο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-procurement)
Τρόπος Παραλαβής των Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Με ευθύνη των Υποψηφίων Αρχιτεκτόνων από την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.eprocurement.gov.cy
Εγγραφή Υποψηφίων: Η εγγραφή (σε περίπτωση που δεν υφίσταται ήδη), θα πρέπει να γίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων e-procurement
Προθεσμία υποβολής Ερωτήσεων σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού: μέχρι 21 Απριλίου και ώρα 14:30
Αποστολή Απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή: μέχρι 10 Μαΐου 2021

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: 29 Ιουνίου 2021 από τις 08:00 μέχρι 13:00

Τόπος υποβολής Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό:

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - κτήριο ΚΩΔ07 - αίθουσα 010 (Ισόγειο)

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
Εκτιμώμενη ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών.
Γλώσσα σύνταξης Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: Ελληνική

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυπική μόνο πληροφόρηση:

Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή (ΤΥ): 22894208
Αγγελική Πιλάτη (ΤΥ): 22894217
Δόξα Ελευθερίου Κοντού (ΤΥ): 22894222

 

 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη
ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ
 
Αρ. Διαγωνισμού: CDO 005/15
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου - Ανοικτός διαγωνισμός χωρίς προεπιλογή.
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2015 με την απονομή του πρώτου βραβείου στον Αρχιτέκτονα Antonio Gonzalez Linan σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα Antonio Gonzalez Cordon (SV60 Arquitectos) από την Σεβίλλη Ισπανίας.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το σχεδιασμό και επίβλεψη του Έργου υπογράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Τον ιανουάριο 2017 ολοκληρώθηκε το Στάδιο Προμελέτης.

 

Αρ. Διαγωνισμού Μελέτης: CDO 087/10 
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03 – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δύο Σταδίων
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2012 με την απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Μιλτιάδη Κατσαρού, Νικόλα Θεοτόκη, Γεώργιου Παπαγιανόπουλου, Δημήτριου Χριστοβασίλη, Απόστολου Γούλα.
 
Συνεπεία της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου 2014 και η ετοιμασία της οριστικής μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
 
Αρ. Διαγωνισμού Μελέτης: CDO 078/09
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πολυτεχνικής Σχολής – Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δύο Σταδίων
 
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2010 με την απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Χρύσανθου Χρυσάνθου - Αναστάσιου Κωτσιόπουλου - Ηρακλή Παπαχρίστου.
 
Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών υπογράφηκε στις 18 Μαΐου 2011.
 
Αρ. Διαγωνισμού Κατασκευής: CDO 004/15
Διαγωνισμός Κατασκευής της Πολυτεχνικής Σχολής προκηρύχθηκε στις 22 Μαΐου 2015.
 
Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και τα αποτελέσματα των πιο πάνω Διαγωνισμών, ακολουθείστε τους συνδέσμους:
  

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την Πανεπιστημιούπολη στην Αθαλάσσα:
University of Cyprus Estate Strategy and Master Plan Proposal (2018)