Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου προκήρυξε το 1992 Διεθνή Διαγωνισμό Ιδεών για το σχεδιασμό της νέας Πανεπιστημιούπολης. Ο Διαγωνισμός αυτός προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον με 156 συμμετοχές από 33 χώρες.
 
Το Πανεπιστήμιο εξέδωσε μια ειδική έκδοση που περιλαμβάνει όλες τις συμμετοχές, από τις οποίες βραβεύθηκαν οι πιο κάτω:

1ο βραβείο:
 
Jean-Pierre During, Philippe Rami (Ελβετία)
 
2ο βραβείο:
 
Design team Mario Cuccinella - Architecte (Γαλλία)
 
3ο βραβείο:
 
Σωκράτης Στρατής, Μαρία Λοϊζίδου, Αλέξανδρος Τομπάζης
 
1ος έπαινος:
 
HRTB A/Sarkitekler Marcin Boguslawski (Νορβηγία)
 
2ος έπαινος:
 
The J.S. Bonnington Partnership (Ηνωμένο Βασίλειο)
 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, προχώρησε στην ετοιμασία του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (ΓΧΣ) της Πανεπιστημιούπολης, αξιοποιώντας τις ιδέες μελετών που βραβεύθηκαν και προσαρμόζοντας τις στις ανάγκες του χώρου της Πανεπιστημιούπολης.
 
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (ΓΧΣ) Πανεπιστημιούπολης αποτελεί μικρογραφία ενός αστικού σχεδιασμού με αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα τεχνολογίας και αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης ενός απαιτητικού και φιλόδοξου έργου.