2ος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ – ΦΑΣΗ 1α
 
Έτος
 
 
Αριθμός
Συμμετοχών
 
1ο
Βραβείο
 
2ο
Βραβείο
 
3ο Βραβείο
 
1ος
Έπαινος
 
2ος Έπαινος
 
Ειδικός
Έπαινος
 
1998 17 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ + ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
Γ. ΠΑΡΟΥΤΗΣ –
Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
Ε. ΠΑΡΟΥΤΗ –
Μ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ
Ε. ΣΕΡΓΙΔΟΥ +
Β.ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ
Α. ΒΑΡΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ+ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
 
  
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ενός Σταδίου
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, κατά την περίοδο Ιουνίου 1998 – Οκτωβρίου 1998, προώθησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο, με στόχο την επιλογή Μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας – Φάση 1α στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία.
 
Στο Διαγωνισμό αυτό, υποβλήθηκαν 17 σχεδιαστικές προτάσεις από ομάδες Μελετητών οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή η οποία και απένειμε τρία Βραβεία, δύο Επαίνους και ένα Eιδικό Έπαινο για εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και Βιοκλιματικό σχεδιασμό.
 
 
Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Φοιτητικής Εστίας – Φάση 1α
 
Σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία:
 
1ο Βραβείο
 
 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ + ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
 
2ο Βραβείο
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΟΥΤΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΟΥΤΗ – ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
 
3ο Βραβείο
 
 
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ
 
1ος Έπαινος
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΡΓΙΔΟΥ + ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ
(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ + ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ)
 
2ος Έπαινος
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΕΡΕΙΔΗ
+ ESCAPE SPHERE-VIENNA)
 
Ειδικός Έπαινος
 
 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ + ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
 
 
 
Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Φοιτητικής Εστίας – Φάση 1α
 
Η Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους ακόλουθους κριτές:
 
Παναγιώτης Μαλλής
 
   
Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος
 
 
Μιχάλης Λαμπρινός
 
 
   
Διευθυντής Συντονισμού, Γραφείο Προγραμματισμού Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέλος
 
Θεοχάρης Δαυίδ
 
 
   
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
 
Άθως Δίκαιος
 
 
   
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, Μέλος
 
Κώστας Κουτσοφτίδης
 
   
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
 
Προκόπης Παττίχης
 
   
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
 
Άγης Ελισσαίος
 
 
   
Διευθυντής Ανάπτυξης, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
 
 
 
Γραμματέας
 
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διετέλεσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.
 
 
Έγγραφα Διαγωνισμού
 
Τη σύνταξη και επιμέλεια των Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διεκπεραίωσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.