3ος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
 
Έτος
 
Αριθμός Συμμετοχών
 
1ο Βραβείο
 
2ο Βραβείο
 
3ο Βραβείο
 
1ος Έπαινος
 
2000 - 2001 4 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ+ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΟΥΤΗΣ,
ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΟΥΤΗ,
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
 
 
 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ενός Σταδίου
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2000 – Φεβρουαρίου 2001, προώθησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο, με στόχο την επιλογή Μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία.
 
Στο Διαγωνισμό αυτό, υποβλήθηκαν 4 σχεδιαστικές προτάσεις από ομάδες Μελετητών οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή η οποία και απένειμε δύο Βραβεία και έναν Έπαινο.
 
 
Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 
Σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία:
 
1ο Βραβείο
 
     
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ + ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
 
2ο Βραβείο
 
     
ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ
 
3ο Βραβείο
 
     
Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 
1ος Έπαινος
 
     
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΟΥΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΟΥΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
 
 
 
Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 
Η Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους ακόλουθους κριτές:
 
Παναγιώτης Μαλλής
 
     
Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος
 
Μιχάλης Λαμπρινός
 
     
Διευθυντής Συντονισμού, Γραφείο Προγραμματισμού Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέλος
 
Θεοχάρης Δαυίδ
 
     
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
 
Ελένη Πετροπούλου
 
     
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου, Μέλος
 
Γιώργος Αναστασίου
 
     
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
 
 
Αντώνης Πελεκάνος
 
 
     
Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
 
Άγης Ελισσαίος
 
     
Διευθυντής Ανάπτυξης, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
 
Βάσος Ολύμπιος
 
 
      Αρχιτέκτονας, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης,
Αναπληρωματικό Μέλος
 
 
 
Γραμματέας
 
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διετέλεσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.
 
 
Έγγραφα Διαγωνισμού
 
Τη σύνταξη και επιμέλεια των Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διεκπεραίωσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.