4ος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Έτος
 
Αριθμός
Συμμετοχών
 
1ο
Βραβείο
 
2ο
Βραβείο
 
3ο
Βραβείο
 
1ος
Έπαινος
 
2ος
Έπαινος
 
2001-2002 12
ΑΔΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ + ΝΙΝΑ ΗΛΑΣΙΔΟΥ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΜΕΥΤΗΣ   
ΔΕΝ
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ   
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ   
ΔΕΝ
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ
  
 
 
Aρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ενός Σταδίου
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2001 – Φεβρουαρίου 2002, προώθησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο, με στόχο την επιλογή Μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία.
 
Στο Διαγωνισμό αυτό, υποβλήθηκαν 12 σχεδιαστικές προτάσεις από ομάδες Μελετητών οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή η οποία και απένειμε δύο Βραβεία και έναν Έπαινο.
 
 
Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
Σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία:
 
1ο Βραβείο
 
   
ΑΔΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ και ΝΙΝΑ ΗΛΙΑΣΙΔΟΥ
 
2ο Βραβείο
 
   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ
 
3ο
Βραβείο
 
   
ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ
 
1ος Έπαινος
 
   
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ (ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ + ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΕΖΑΔΟΥ-ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ)
 
2ος
Έπαινος
 
   
ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ
 
 
 
 
Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 
Η Κριτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους ακόλουθους κριτές:
 
Παναγιώτης Μαλλής     Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος
Μιχάλης
Λαμπρινός
    Διευθυντής Συντονισμού, Γραφείο Προγραμματισμού Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέλος
Αλέξανδρος Τομπάζης     Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
Θεοχάρης Δαυίδ     Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Μέλος
Χρίστης Λοϊζίδης     Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Μέλος
Ηρακλής Παπαχρίστου     Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
Φρόσω Αντωνίου     Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Μέλος
Άγης Ελισσαίος     Διευθυντής Ανάπτυξης, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Αναπληρωματικό Μέλος
Βάσος Ολύμπιος     Αρχιτέκτονας, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, Αναπληρωματικό Μέλος
 
 
Γραμματέας
 
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διετέλεσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.
 
 
Έγγραφα Διαγωνισμού
 
Τη σύνταξη και επιμέλεια των Εγγράφων των δύο σταδίων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διεκπεραίωσε ο Φίλιππος Ιωάννου, Αρχιτέκτονας του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.