Νέο Κτήριο Ιατρικής Σχολής

 

8ος
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ   

 Έτος  Αριθμός

Συμμετοχών

 1ο
Βραβείο
 2ο
Βραβείο
3ο
Βραβείο
Έπαινοι
 2015  63 ANTONIO GONZALEZ LINAN

ANTONIO GONZALEZ CORDON (SV60 ARQUITECTOS)

 PILAR CALDERON

MARC FOLCH, LAIA ISERN, TONI MONTES, POL SARSANEDAS, VASILEIOS NTOVROS

ΘΕΩΝΗ ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ - ΞΑΝΘΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΡΔΕΛΗ

CONSTANTINE COURSARIS

B + C ARCHITECTES SARL

Και

ΠΑΥΛΟΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

FEREOS + ASSOCIATES, TSABIKOS PETRAS
ARCHITECTURE

 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός Σταδίου - Αρ. Διαγωνισμού: CDO 005/15

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, κατά την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2015, προώθησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού σε ένα στάδιο, με στόχο την επιλογή Μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη, στη Λευκωσία.

 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό υποβλήθηκαν 63 σχεδιαστικές προτάσεις από ομάδες Μελετητών από την Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γερμανία και Σερβία, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή η οποία και απένειμε τρία Βραβεία και δύο Επαίνους.

 

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Οι Μελετητές που βραβεύθηκαν σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στις 3 Δεκεμβρίου 2015, είναι οι ακόλουθοι:

1ο Βραβείο ANTONIO GONZALEZ LINAN

ANTONIO GONZALEZ CORDON (SV60 ARQUITECTOS)

2ο Βραβείο PILARCALDERON

MARC FOLCH, LAIA ISERN, TONI MONTES, POL SARSANEDAS, VASILEIOS NTOVROS

3ο Βραβείο ΘΕΩΝΗ ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ - ΞΑΝΘΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΡΔΕΛΗ

Έπαινος CONSTANTINE COURSARIS

B + C ARCHITECTES SARL

  ΠΑΥΛΟΣΦΕΡΑΙΟΣ

FEREOS + ASSOCIATES, TSABIKOS PETRAS ARCHITECTURE

 

Κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Η Κριτική Επιτροπή για τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη, απαρτιζόταν από τους ακόλουθους κριτές:

 Αλεξάνδρα Γαλανού

Μέλος του Συμβουλίου του πανπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος

Κώστας Πουλόπουλος Αρχιτέκτονας, Αθήνα, Ελλάδα, Αντιπρόσωπος του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ), Μέλος
Μάριος Φωκάς Αναπληρωτής Καθηγητής - Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος
Κωνσταντίνος Κασκάνης Αρχιτέκτονας - Εκπρόσωπος του Δωρητή / Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, Μέλος
Μάριος Οικονομίδης Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Μέλος
Irwin Dickon Αρχιτέκτονας, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), Μέλος
Βάσος Ολύμπιος Ανώτερος Μηχανικός – Αρχιτέκτονας, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης/Τεχνικές Υπηρεσίες, ΠΚ, Μέλος
Άγης Ελισσαίος Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου/Διευθυντής Ανάπτυξης, Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης / Τεχνικές Υπηρεσίες, ΠΚ, Αναπληρωματικό Μέλος

 

Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής και της Γραμματείας του Διαγωνισμού:

Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής και της Γραμματείας του Διαγωνισμού διετέλεσε η Χριστίνα Σιερεπεκλή, Αρχιτέκτονας, Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Τη σύνταξη και επιμέλεια των Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, διεκπεραίωσε η Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή, Αρχιτέκτονας του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Την Τεχνική Υποστήριξη του Διαγωνισμού ανέλαβε η Δόξα Ελευθερίου Κοντού.