Πέραν του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Πανεπιστημιούπολη, μέχρι σήμερα, έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί εννέα (9) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί για τα ακόλουθα επιμέρους Έργα στην Πανεπιστημιούπολη: