Το πρόγραμμα EVIDENCE Erasmus+ αποσκοπεί να βοηθήσει τους μαθητές εφηβικής ηλικίας να κατανοήσουν τη διαφορά επιστήμης και  ψευδο-επιστήμης και να αντιληφθούν τη διαφορά της σωστά τεκμηριωμένης πληροφορίας από τις θεωρίες συνομωσίας και τις ψευδείς ειδήσεις. Θα ενημερωθείτε για το EVIDENCE Erasmus+ εδώ.