Yazdır

GELIŞIM PSIKOLOJISI LABORATUARI

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, Dr. Panayiotis Stavrinides ile Prof. Stelios Georgiou tarafından Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde kurulmuştur. Laboratuvarda şu anda, çocukluk ve ergenlik döneminde sorunlu davranış ve uyum zorlukları (örneğin korkutma ve zulmetme, dışlanma veya kabul edilme sorunları, egrenlikte madde kullanımı ve suç işleme), çocukluk ve ergenlik psikopatisi ve ebeveyn-çocuk etkileşimi üzerine araştırma projeleri yürütülmektedir. Çalışmalarımızın büyük bir kısmı kısa süreli ve uzun süreli boylamsal yöntemlere dayanmakla birlikte, deneysel, deneysel-benzeri ve nitel yöntemler de kullanılmaktadır. Halen seçili sayıda lisans-üstü ve doktora öğrencisi, tezlerini bitirme aşamasında laboratuvarda aktif olarak çalışmakta olup, bir kısım lisans öğrencisi de lisans tezlerini tamamlama aşamasında araştırma asistanı olarak burada çalışmaktadır.