Παρόλο ότι η μακρά ιστορία της Κύπρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, μια ολοκληρωμένη μελέτη της ναυτικής δραστηριότητας του νησιού απουσιάζει. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την παράκτια ναυτική δραστηριότητα της Κύπρου κατά τους αρχαίους και μεσαιωνικούς χρόνους. Μεθοδολογικά η έρευνα συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που αντλούνται από τη μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων, των γραπτών πηγών και της χαρτογραφίας, καθώς και πληροφοριών από την εθνοαρχαιολογία και την πειραματική αρχαιολογία.    2.1 2.3
                                      
2.4
       
Στόχοι
 
Οι κύριοι στόχοι τους Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
  • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και αφορούν την ακτοπλοΐα στην αρχαία Κύπρο.

  • Ανάλυση των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων και χαρτογράφηση των παράκτιων και υποβρύχιων θέσεων του νησιού, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

  • Αξιολόγηση των υποθετικών μοντέλων ακτοπλοΐας μέσω των πλεύσεων με το αντίγραφο του αρχαίου καραβιού Κερύνεια-Ελευθερία και άλλων σκαφών.
  2.5 2.6
             2.7