Βραδιά του Ερευνητή
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο περίπτερο της Ερευνητικής Μονάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου» κατά τα έτη 2012 και 2013.
 
5.1.2   5.1.1 5.1.3 
 
 
 
Ημερίδα "Sailing from Sailing from Polis to Empire: Maritime Scales in the Eastern Mediterranean during the Hellenistic Period (4th - 1st centuries BCE)" 
 
Η διεθνής Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 – 15 Νοεμβρίου 2014, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρόγραμμα Sailing in Cyprus through the centuries) και το Πανεπιστήμιο Le Mans (Γαλλία), σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut Français de Chypre), το Κέντρο ερευνών στην Αρχαιολογία και την Ιστορία (CReAAH -Centre de Recherches en Archéologie, Archéosciences, Histoire) και την Ομάδα επιστημονικού ενδιαφέροντος στην Ενάλια Ιστορία (Groupement d'Intérêt Scientifique d'Histoire Maritime).
Στην Ημερίδα, ενάλιοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί από τη Γαλλία και την Κύπρο παρουσίασαν νέα δεδομένα και συζήτησαν σημαντικά ερευνητικά θέματα όπως η γεωγραφία της ναυσιπλοΐας, μηχανισμοί θαλάσσιου εμπορίου, τύποι πλοίων και ναυτική τεχνολογία. Έμφαση δόθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους, μια περίοδο κατά την οποία η ναυτική δύναμη αποτελούσε το επίκεντρο των ιδεολογικών και πολιτικών εξελίξεων: οι στόλοι απέκτησαν καθοριστική σημασία για τα βασίλεια και τα νέα δίκτυα θαλάσσιου εμπορίου δημιούργησαν νέες οικονομικές τάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος παρουσιάστηκαν από τη συντονίστρια Δρ. Στέλλα Δεμέστιχα και από την κύρια ερευνήτρια Εύη Καρυδά.
                                   poster
 
 
 
Ημερίδα Εφαρμογές ψηφιακής τεκμηρίωσης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην Ενάλια Αρχαιολογία
 
Η Ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2015, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πρόγραμμα Sailing in Cyprus through the centuries). Σε αυτή παρουσιάστηκαν εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και ΓΣΠ στην τεκμηρίωση της ενάλιας αρχαιολογίας με παραδείγματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Εύη Καρυδά παρουσίασε μερικές εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο Πρόγραμμα.
 
                    Presentation1