Εκτύπωση
 
 
Κύριος σκοπός αυτής της δράσης ήταν η συλλογή πληροφοριών από ντόπιους αλιείς, προκειμένου να καταγραφούν τα τοπικά μετεωρολογικά και τοπογραφικά φαινόμενα κάθε περιοχής ενδιαφέροντος. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, από το Παραλίμνι μέχρι τον Πύργο, ενώ παράλληλα έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού ψαράδων που δραστηριοποιούνταν στις κατεχόμενες ακτές της Κύπρου πριν από το 1974.    4.3.2
              4.3.1 4.3.3
 
Συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με: (α) τοπικά μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα επικρατούντες και εποχιακοί άνεμοι, αλλαγές στις κατευθύνσεις των ανέμων στη μέρα και τη νύκτα, (β) τοπογραφικά στοιχεία όπως επικίνδυνα σημεία ναυσιπλοΐας, τοπόσημα, εποχιακά αγκυροβόλια, εναλλακτικά καταφύγια σε περιπτώσεις κακοκαιρίας κα. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης της παράκτιας ζώνης του νησιού διαχρονικά, ειδικά σε περιοχές όπου τεκμηριώνονται αρχαιολογικά κατάλοιπα.                     4.3.6
  4.3.4 4.3.5