Αναμφίβολα, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επεξεργασία των διαφορετικών χωρικών δεδομένων. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό Πρόγραμμα, τα ΓΣΠ χρησιμοποιήθηκαν για τη χαρτογράφηση των παράκτιων και υποβρύχιων αρχαιολογικών θέσεων του νησιού από την Ύστερη Εποχή Χαλκού μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα παράγοντας τους ανάλογους θεματικούς χάρτες. Τα δεδομένα που εισήχθηκαν αφορούν χρονολόγηση, τύπους των θέσεων (λιμάνι, αγκυροβόλια, οικιστικές θέσεις, βιομηχανικές θέσεις), κινητά ευρήματα (κεραμική, λίθινες άγκυρες, κτήρια). Οι χάρτες επέτρεψαν τη σύγκριση των δεδομένων και την κατανόηση της χρήσης των ακτών διαχρονικά.
 
 4.5.1     4.5.3     4.5.2