Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων (αρχαιολογικών, γραπτών πηγών, μετεωρολογικών) και τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής, θα διεξαχθούν πειραματικές πλεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές της Κύπρου. Πλεύσεις θα διεξαχθούν με το σκάφος Κερύνεια-Ελευθερία (αντίγραφο του αρχαίου καραβιού Κερύνεια) και με άλλα μικρά σκάφη με λατίνι πανί.
 
  4.6.1
Στόχοι των πειραματικών πλεύσεων είναι οι ακόλουθοι:
 
  • Εξέταση των δυνατοτήτων του τετράγωνου πανιού σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
  • Εξέταση των δυνατοτήτων των μικρών σκαφών με λατίνι πανί.
  • Σύγκριση των δυνατοτήτων των δύο τύπων σκαφών.
  • Ανάπτυξη υποθέσεων σχετικά με τη χρονική διάρκεια των ταξιδιών.
  • Εξέταση του ρόλου των μικρών αγκυροβολίων στην ακτοπλοΐα του νησιού, ειδικά σε περιπτώσεις ύπαρξης αρχαιολογικών δεδομένων.
                                4.6.4
    4.6.3 4.6.5