Κύρια δραστηριότητα της έρευνας ήταν η συλλογή όλων των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη ναυτική δραστηριότητα στην Κύπρο. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η συστηματική αποδελτίωση των γραπτών πηγών με σχετικές πληροφορίες. Πρόκειται για αρχαία και μεσαιωνικά κείμενα γεωγράφων και περιηγητών. Στη συνέχεια, αρχαιολογικά δεδομένα από παράκτιες και υποβρύχιες θέσεις του νησιού συγκεντρώθηκαν μέσω δημοσιευμένων μελετών και αναφορών. Παράλληλα, η συλλογή πληροφοριών που αφορούν τη μετεωρολογία και την παράκτια τοπογραφία έχει συμπεριληφθεί στην έρευνα, αφού αυτά τα δεδομένα αποτελούν βασικά στοιχεία της ναυσιπλοΐας. Τα μετεωρολογικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τις δημοσιευμένες μελέτες της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κύπρου.