Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από τα εξής γραφεία: Γραφείο Εκδόσεων, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, και Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων.
...περισσότερα