Συνέντευξη με φοιτητές/τριες Erasmus με τίτλο: "ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ", 20 Μαΐου 2020

Συνέντευξη με Εθελοντές Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ”, 07 Μαΐου 2020