Συνέντευξη με τον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Πρόεδρο του Ομίλου Δημοσιογραφίας, Βλάση Βλασίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 23 Ιανουαρίου 2020

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Σεντώνα, Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα "Βαδίζοντας με νέα βήματα στον δημόσιο βίο ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος", 16 Ιανουαρίου 2020