Τελετές Αποφοίτησης 2020-2021

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φιλοσοφική Σχολή, Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 
 Τελετή Ορκωμοσίας Ιατρικής Σχολής, Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
Πολυτεχνική Σχολή, Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021