Εκτύπωση
  Τηλ. +357 22893605/41, Τηλεομ. +357 22895475, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ                     ΒΑΘΜΙΔΑ                           ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                    
Βαφέας Νίκος Καθηγητής Λογιστική
Ζένιος Σταύρος Καθηγητής Χρηματοοικονομική,  Διοικητική Επιστήμη
Τριγιώργης Λένος Καθηγητής Χρηματοοικονομική
Χαρίτου Ανδρέας Καθηγητής Λογιστική
Καραμάνου Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστική
Μαρτζούκος Σπύρος Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομική
Μιλιδώνης Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομική
Παναγίδης Μάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομική
Βλίττης Αδάμος Λέκτορας Λογιστική
Παπαγεωργίου Στυλιανός Λέκτορας Χρηματοοικονομική