Τηλ. +357 22892070/86, Τηλεομ. +357 22895075, Ιστοσελίδα www.ucy.ac/psych/el
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αβρααμίδης Μάριος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Διακίδου Ειρήνη-Άννα Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια Νευροψυχολογία
Παναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Θεωρία και Ιστορία Επιστήμης και Επιστημολογία
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Καδιανάκη Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνική Ψυχολογία
Καρεκλά Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παναγιώτης Σταυρινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Σπανούδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Φάντης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής  
Ψάλτης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ζάνος Πάνος Επίκουρος Καθηγητής Νευροφαρμακολογία-Ψυχοφαρμακολογία
Μιχάλης Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ειδικότητα-Μεθοδολογία της Έρευνας
Λόρδος Αλέξανδρος Λέκτορας Κλινικός Ψυχολόγος
Παρασκευόπουλος Ευάγγελος Λέκτορας Γνωστική Νευροεπιστήμη
Νατσόπουλος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία