Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων του Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτει το αντικείμενο του ανάντη κλάδου (upstream) της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου....περισσότερα
 
                                Καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου
                                Διευθυντής Προγράμματος Μηχανικής Πετρελαίων