Οι Σταυροφορικές Ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες
 
ISBN 978-960-01-1443-0
212 σελ.
17.2 x 24.4 εκ.
 
Συγγραφέας: Μαρία Ντουρού- Ηλιοπούλου
Θέμα: Ιστορία Ευρώπης
Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις- Gutenberg
Χρόνος Έκδοσης: Φεβρουάριος 2012
 
DytikhEurGuten  Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την Δ΄ σταυροφορία στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύτηκαν στις κτήσεις, σύμφωνα με λατινικές κυρίως πηγές.
Η έντονη κινητικότητα των Δυτικών την περίοδο των σταυροφοριών στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και οι συνέπειες της παρουσίας τους στη Ρωμανία, όπως και η πολιτική των λατινικών δυνάμεων, οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και η συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί την κύρια θεματική της μελέτης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν ερευνητικά και βιβλιογραφικά τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας
 

Διαθεσιμότητα: Από τις εκδόσεις Gutenberg. Πατήστε εδώ.