Το ΠΑΚΕΠΕ προσφέρει εύρος ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και στην ευρύτερη κοινότητα. Αξιοποιώντας τόσο το ακαδημαϊκό προσωπικό και την επιστημονική γνώση που παράγεται εντός του ακαδημαϊκού χώρου όσο και τους φοιτητές του ΠΚ, το Κέντρο σκοπό έχει να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ευρύτερη κοινότητα.
 
Πυλώνας ανάπτυξης και βασική αποστολή του ΠΑΚΕΠΕ είναι η επένδυση στην ανάπτυξη και καθιέρωση της έρευνας ως εργαλείο που δύναται να προσφέρει σημαντικές γνώσεις και απαντήσεις σε καίρια κοινωνικά ζητήματα καθώς και να παρέχει έγκυρα εμπειρικά δεδομένα που θα υποβοηθήσουν τους φορείς και άλλους οργανισμούς στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
 
 
Untitled intro